Nieuwspagina

04.07.2024

Onze conclusie: Beide scenario’s kosten veel geld. Daarom gaat D66 voor optimisme en lef en vinden we het een investering waard om de regiofunctie te pakken en wij zien een dak op de wielerbaan en een sportcampus als een fantastische plek voor het onderwijs en andere sportorganisaties.

05.06.2024

Horeca is belangrijk voor een stad, ook voor Assen. Het bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer in de binnenstad door de plekken te bieden waar inwoners, bezoekers kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten en winkelen.

04.06.2024

Een groot compliment aan iedereen in dit huis, maar ook aan alle externe partijen /organisaties die hebben bijgedragen aan dit wijkuitvoeringsplan. Fijn dit vervolg: een uitvoeringsplan aan de hand van de wijkagenda. Want dat geeft voor alle partijen duidelijkheid.

04.05.2024

Ieder kind moet met voldoende basisvaardigheden van school komen. Een ambitie die we als D66 onderschrijven, net zoals de ambitie dat kinderen zonder achterstand in groep 3 starten.

04.04.2024

In Assen is een groot tekort aan oa huurwoningen. D66 is van mening dat we er alles aan moeten doen om dit probleem op de woningmarkt in Assen aan te pakken. 

24.03.2024

Je baby in het centrum even ongestoord de borst geven of even melk afkolven. Op dit moment is het zoeken naar een goede plek als je in de stad bent. Dat moet en kan anders!

04.07.2024

Onze conclusie: Beide scenario’s kosten veel geld. Daarom gaat D66 voor optimisme en lef en vinden we het een investering waard om de regiofunctie te pakken en wij zien een dak op de wielerbaan en een sportcampus als een fantastische plek voor het onderwijs en andere sportorganisaties.

05.06.2024

Horeca is belangrijk voor een stad, ook voor Assen. Het bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer in de binnenstad door de plekken te bieden waar inwoners, bezoekers kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten en winkelen.

04.06.2024

Een groot compliment aan iedereen in dit huis, maar ook aan alle externe partijen /organisaties die hebben bijgedragen aan dit wijkuitvoeringsplan. Fijn dit vervolg: een uitvoeringsplan aan de hand van de wijkagenda. Want dat geeft voor alle partijen duidelijkheid.

04.05.2024

Ieder kind moet met voldoende basisvaardigheden van school komen. Een ambitie die we als D66 onderschrijven, net zoals de ambitie dat kinderen zonder achterstand in groep 3 starten.

04.04.2024

In Assen is een groot tekort aan oa huurwoningen. D66 is van mening dat we er alles aan moeten doen om dit probleem op de woningmarkt in Assen aan te pakken. 

24.03.2024

Je baby in het centrum even ongestoord de borst geven of even melk afkolven. Op dit moment is het zoeken naar een goede plek als je in de stad bent. Dat moet en kan anders!

09.03.2024

D66 Assen is gefuseerd met de afdeling Noord- en Midden-Drenthe.

07.03.2024

We maken ons zorgen over de tijdelijke huisvesting op meerdere locaties van ISK en de wachtlijst die ontstaan is.

07.03.2024

Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de onderwijskwaliteit. Onze steun voor het IHP 2024-2039 met een goede visie en ambitie om op een integrale wijze invulling te geven aan onderwijshuisvesting.

28.01.2024

Dat er een nieuw milieupark moet komen staat buiten kijf. Er moet weer een plek komen waar het voor medewerkers en bezoekers prettig is om te verblijven en afval heen te brengen. Een nieuw milieupark biedt vele kansen kijkend naar duurzaamheid en circulariteit.

28.01.2024

Vernieuwing aan de Zeemanstraat of op de huidige locatie. D66 vindt het belangrijk dat we ook in Assen dit kindcentrum gaan vernieuwen. Want voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting belangrijk.

22.12.2023

Humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld.

09.03.2024

D66 Assen is gefuseerd met de afdeling Noord- en Midden-Drenthe.

07.03.2024

We maken ons zorgen over de tijdelijke huisvesting op meerdere locaties van ISK en de wachtlijst die ontstaan is.

07.03.2024

Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de onderwijskwaliteit. Onze steun voor het IHP 2024-2039 met een goede visie en ambitie om op een integrale wijze invulling te geven aan onderwijshuisvesting.

28.01.2024

Dat er een nieuw milieupark moet komen staat buiten kijf. Er moet weer een plek komen waar het voor medewerkers en bezoekers prettig is om te verblijven en afval heen te brengen. Een nieuw milieupark biedt vele kansen kijkend naar duurzaamheid en circulariteit.

28.01.2024

Vernieuwing aan de Zeemanstraat of op de huidige locatie. D66 vindt het belangrijk dat we ook in Assen dit kindcentrum gaan vernieuwen. Want voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting belangrijk.

22.12.2023

Humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld.

Toont 12 van 60