Nieuwspagina

28.01.2024

Dat er een nieuw milieupark moet komen staat buiten kijf. Er moet weer een plek komen waar het voor medewerkers en bezoekers prettig is om te verblijven en afval heen te brengen. Een nieuw milieupark biedt vele kansen kijkend naar duurzaamheid en circulariteit.

28.01.2024

Vernieuwing aan de Zeemanstraat of op de huidige locatie. D66 vindt het belangrijk dat we ook in Assen dit kindcentrum gaan vernieuwen. Want voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting belangrijk.

22.12.2023

Humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld.

21.12.2023

Ter bespreking ligt het voorstel voor om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van een openluchtzwembad in Assen. Hoewel wij, zoals bekend, niet direct warmlopen voor een nieuw openluchtzwembad in Assen, en vooral kansen zien in verbetering van de Baggelhuizerplas, kan dit onderzoek wel bijdragen aan een beter beeld om een gefundeerde keuze te maken. Het onderzoeksvoorstel geeft ons wel aanleiding om nog enkele punten te benoemen.

21.12.2023

De bewoners in Assen moeten zich veilig voelen: op straat en achter de voordeur. Onze kinderen moet in veiligheid kunnen opgroeien en kwetsbaren dienen beschermd te worden. Daarom is een integraal veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar nodig en ook dat er voor elk jaar een veiligheidsplan is, zodat je over de inzet en focus weet.

19.11.2023

Een plan ontbreekt nu om zebrapaden veiliger te maken met licht- en andere technieken. Daarom heeft D66 samen met andere partijen een motie ingediend omdat de stad voor voetgangers veiliger kan.

28.01.2024

Dat er een nieuw milieupark moet komen staat buiten kijf. Er moet weer een plek komen waar het voor medewerkers en bezoekers prettig is om te verblijven en afval heen te brengen. Een nieuw milieupark biedt vele kansen kijkend naar duurzaamheid en circulariteit.

28.01.2024

Vernieuwing aan de Zeemanstraat of op de huidige locatie. D66 vindt het belangrijk dat we ook in Assen dit kindcentrum gaan vernieuwen. Want voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting belangrijk.

22.12.2023

Humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld.

21.12.2023

Ter bespreking ligt het voorstel voor om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van een openluchtzwembad in Assen. Hoewel wij, zoals bekend, niet direct warmlopen voor een nieuw openluchtzwembad in Assen, en vooral kansen zien in verbetering van de Baggelhuizerplas, kan dit onderzoek wel bijdragen aan een beter beeld om een gefundeerde keuze te maken. Het onderzoeksvoorstel geeft ons wel aanleiding om nog enkele punten te benoemen.

21.12.2023

De bewoners in Assen moeten zich veilig voelen: op straat en achter de voordeur. Onze kinderen moet in veiligheid kunnen opgroeien en kwetsbaren dienen beschermd te worden. Daarom is een integraal veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar nodig en ook dat er voor elk jaar een veiligheidsplan is, zodat je over de inzet en focus weet.

19.11.2023

Een plan ontbreekt nu om zebrapaden veiliger te maken met licht- en andere technieken. Daarom heeft D66 samen met andere partijen een motie ingediend omdat de stad voor voetgangers veiliger kan.

19.11.2023

D66 heeft een motie ingediend voor meer strategische aankoop van grond, meer aandacht bij kaveluitgifte en ondersteuning van initiatiefnemers als dit nodig is.

17.11.2023

D66 een partij is die kansen ziet, die durft te dromen en met optimisme vernieuwing in gang wil zetten. Om verandering tot stand te brengen is lef en durf nodig. Dat betekent dat je ook buiten kaders durft te denken. Want er liggen genoeg opgaven op ons te wachten, die vragen om een oplossing. Alles overzien zijn we in Assen goed bezig en met een sluitende begroting 2024 kunnen we verder.

26.10.2023

Uit onderzoeken blijkt dat het leesplezier en taalniveau steeds verder daalt. De professionals werken elke dag ontzettend hard om ieder kind met voldoende basisvaardigheden van school te laten gaan. Een goede schoolbibliotheek met voldoende, diverse en actuele boeken hoort wat ons betreft thuis in een kindcentrum. Dit gaat verder dan alleen de school, daarom hebben we ook de ambitie dat de schoolbibliotheek voor alle kinderen in de wijk een aantal momenten in de week toegankelijk is.

26.10.2023

Met deze visie geven we helderheid, richting en een beeld voor de toekomst voor de detailhandel in Assen. Samen met ondernemers en andere organisaties is deze vorm gegeven.

26.10.2023

Voor goed onderwijs is goede huisvesting belangrijk. We stemmen in met het plan om Kindcentrum De Emmaschool te gaan vernieuwen. In onze bijdrage vroegen we aandacht voor drie onderwerpen: het participatieproces, onderwijsfaciliteiten en een groen schoolplein.  

08.10.2023

Heb aandacht voor communicatie, participatie, bouw duurzaam, denk aan onderwijskwaliteit in samenhang met de rijke schooldagen en realiseer een groen schoolplein als buitenlokaal.

19.11.2023

D66 heeft een motie ingediend voor meer strategische aankoop van grond, meer aandacht bij kaveluitgifte en ondersteuning van initiatiefnemers als dit nodig is.

17.11.2023

D66 een partij is die kansen ziet, die durft te dromen en met optimisme vernieuwing in gang wil zetten. Om verandering tot stand te brengen is lef en durf nodig. Dat betekent dat je ook buiten kaders durft te denken. Want er liggen genoeg opgaven op ons te wachten, die vragen om een oplossing. Alles overzien zijn we in Assen goed bezig en met een sluitende begroting 2024 kunnen we verder.

26.10.2023

Uit onderzoeken blijkt dat het leesplezier en taalniveau steeds verder daalt. De professionals werken elke dag ontzettend hard om ieder kind met voldoende basisvaardigheden van school te laten gaan. Een goede schoolbibliotheek met voldoende, diverse en actuele boeken hoort wat ons betreft thuis in een kindcentrum. Dit gaat verder dan alleen de school, daarom hebben we ook de ambitie dat de schoolbibliotheek voor alle kinderen in de wijk een aantal momenten in de week toegankelijk is.

26.10.2023

Met deze visie geven we helderheid, richting en een beeld voor de toekomst voor de detailhandel in Assen. Samen met ondernemers en andere organisaties is deze vorm gegeven.

26.10.2023

Voor goed onderwijs is goede huisvesting belangrijk. We stemmen in met het plan om Kindcentrum De Emmaschool te gaan vernieuwen. In onze bijdrage vroegen we aandacht voor drie onderwerpen: het participatieproces, onderwijsfaciliteiten en een groen schoolplein.  

08.10.2023

Heb aandacht voor communicatie, participatie, bouw duurzaam, denk aan onderwijskwaliteit in samenhang met de rijke schooldagen en realiseer een groen schoolplein als buitenlokaal.

Toont 12 van 51