Nieuwspagina

18.10.2022

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

09.10.2022

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

03.10.2022

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen,die geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht om het voorstel te bespreken met de gehele Raad.

02.10.2022

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

18.09.2022

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

29.08.2022

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

18.10.2022

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

09.10.2022

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

03.10.2022

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen,die geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht om het voorstel te bespreken met de gehele Raad.

02.10.2022

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

18.09.2022

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

29.08.2022

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

20.08.2022

Steeds meer kinderen/jongeren hebben moeite met taal, daarom is het belangrijk dat we hier actie in ondernemen. Samen met het werkveld hebben we hier over gesproken. Vanuit dit gesprek hebben we een motie ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief.

03.07.2022

Het nieuwe college is geïnstalleerd en D66 gaat vol enthousiasme oppositie voeren. Ook hebben we afscheid genomen van Bob Bergsma, onze wethouder over de periode 2019-2022.

23.05.2022

Geef je nu al geld uit, 350.000 euro om de uitbreiding van Kloosterveen voor te bereiden? Terwijl je nu weet dat het nog onzeker is hoe het zit met stikstofopgave en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochterloerveen op de verder woningbouw bij Kloosterveen. De Raad was beloofd voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen, daarom onze opstelling:wacht nog even met het verstrekken van dit krediet. Vooral als wellicht pas tegen Kerst duidelijkheid hierover is.

20.08.2022

Steeds meer kinderen/jongeren hebben moeite met taal, daarom is het belangrijk dat we hier actie in ondernemen. Samen met het werkveld hebben we hier over gesproken. Vanuit dit gesprek hebben we een motie ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief.

03.07.2022

Het nieuwe college is geïnstalleerd en D66 gaat vol enthousiasme oppositie voeren. Ook hebben we afscheid genomen van Bob Bergsma, onze wethouder over de periode 2019-2022.

23.05.2022

Geef je nu al geld uit, 350.000 euro om de uitbreiding van Kloosterveen voor te bereiden? Terwijl je nu weet dat het nog onzeker is hoe het zit met stikstofopgave en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochterloerveen op de verder woningbouw bij Kloosterveen. De Raad was beloofd voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen, daarom onze opstelling:wacht nog even met het verstrekken van dit krediet. Vooral als wellicht pas tegen Kerst duidelijkheid hierover is.