Nieuwspagina

31.01.2023

Afgelopen woensdag 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. In De Nieuwe Kolk werd er voorgelezen aan 400 kinderen uit de groepen 1 en 2 in Assen, omdat voorlezen een belangrijke stimulans is voor de ontwikkeling.

31.01.2023

Jongeren in Assen kunnen hun voorkeur aangeven over hoe ze mee willen praten over de toekomst van Assen

30.12.2022

Terugblikken en vooruitkijken, iets wat we zeker in een decembermaand doen. Onze fractie is nu 9 maanden onderweg en we zijn goed bezig. Als constructieve oppositiepartij hebben we het huidige college al een paar keer weten te verrassen .Een aantal voorbeelden van onze inzet.

22.12.2022

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen, welke geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht.

17.12.2022

De mening van de jeugd doet er toe in Assen

17.12.2022

Iedereen heeft het recht om in een schone leefomgeving op te groeien en te leven, daarom willen we de uitstoot van houtstook reduceren.

31.01.2023

Afgelopen woensdag 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. In De Nieuwe Kolk werd er voorgelezen aan 400 kinderen uit de groepen 1 en 2 in Assen, omdat voorlezen een belangrijke stimulans is voor de ontwikkeling.

31.01.2023

Jongeren in Assen kunnen hun voorkeur aangeven over hoe ze mee willen praten over de toekomst van Assen

30.12.2022

Terugblikken en vooruitkijken, iets wat we zeker in een decembermaand doen. Onze fractie is nu 9 maanden onderweg en we zijn goed bezig. Als constructieve oppositiepartij hebben we het huidige college al een paar keer weten te verrassen .Een aantal voorbeelden van onze inzet.

22.12.2022

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen, welke geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht.

17.12.2022

De mening van de jeugd doet er toe in Assen

17.12.2022

Iedereen heeft het recht om in een schone leefomgeving op te groeien en te leven, daarom willen we de uitstoot van houtstook reduceren.

12.12.2022

In vervolg van de Kaderbrief, bespraken we nu de begroting 2023. Destijds stelden we al de vraag, hoe krijgen we meer vet op de botten zodat we ook na na 2025 nog goed verder kunnen. Opnieuw vroegen we aandacht voor de lange termijn financiering. Verder hadden we onze bijdrage gelinkt aan de uitkomsten van de Monitor Brede welvaart Drenthe, Denk aan aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Nieuwsgierig? lees onze bijdrage

18.10.2022

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

09.10.2022

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

02.10.2022

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

18.09.2022

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

29.08.2022

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

12.12.2022

In vervolg van de Kaderbrief, bespraken we nu de begroting 2023. Destijds stelden we al de vraag, hoe krijgen we meer vet op de botten zodat we ook na na 2025 nog goed verder kunnen. Opnieuw vroegen we aandacht voor de lange termijn financiering. Verder hadden we onze bijdrage gelinkt aan de uitkomsten van de Monitor Brede welvaart Drenthe, Denk aan aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Nieuwsgierig? lees onze bijdrage

18.10.2022

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

09.10.2022

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

02.10.2022

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

18.09.2022

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

29.08.2022

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.