Vertrouwen in een gezonde, democratische samenleving. 

Beeld: D66

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Met een open en transparante overheid die aanspreekbaar is. D66 Assen gaat voor Assen voor ons allemaal.

Bewonersinitiatieven
Initiatieven krijgen de ruimte. Assenaren weten vaak zelf het beste hoe hun (woon)omgeving mooier of beter kan. Daar waar inwoners de gemeente uitdagen om zelf taken op te willen pakken, biedt D66 Assen die inwoners graag die ruimte. Wij durven los te laten en geven inwoners haar eigen verantwoordelijkheid.
Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. 
Per initiatief kijken we wat er nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen.

Participatie
We betrekken de inwoners zoveel mogelijk bij beslissingen over hun stad. We praten met en niet over de inwoners. We willen dat inwoners zich betrokken voelen en eerlijk worden behandeld.

In Assen moet duidelijk zijn waar je terecht kan met een vraag of idee. We verwachten van de gemeente dat ze snel en helder antwoord geeft, ook waar zaken nog onzeker zijn.

We zetten ons in om plannen voor de komende jaren in een raadsakkoord vast te leggen. Met een breed akkoord op hoofdlijnen kan het college vervolgens samen met de inwoners en/of maatschappelijke organisaties de uitwerking verder vormgeven.

Naast een gemeente welke een solide financieel beleid voert zien we ook een uitdaging om de financiën en de keuzes beter inzichtelijk te maken voor onze inwoners.

Ook zetten we alles op alles om de Rijksoverheid te overtuigen meer financiële middelen aan gemeenten om de taken naar behoren uit te voeren. 

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Met een open en transparante overheid die aanspreekbaar is.

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Met een open en transparante overheid die aanspreekbaar is.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.