Genoeg werkgelegenheid, waar nodig met passende ondersteuning.

Beeld: D66

Werken vindt steeds minder plaats op de traditionele werklocaties.
D66 Assen zet in op gemengde functies in de stedelijke ontwikkeling, waarmee we bijdragen aan een structurele versterking van de economie.
De binnenstad, Havenkade en het stationsgebied zijn daarvoor in beeld.

We zetten Assen in de etalage als het woon-/werkalternatief voor Groningen waar er daar een tekort aan ruimte is.

D66 Assen wil geen medewerking verlenen aan ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen of Mega-datacenters. We zien meer kansen in herverkaveling, transformatie en duurzame herontwikkeling van bestaande terreinen en gebouwen.

We verbinden MBO- en HBO-scholen met werkgevers om zo opleidingen goed te laten aansluiten bij de praktijk/vraag.
Ook zetten we in op ontwikkeling van verkorte om-/bijscholingen met werkgevers en ROC’s voor beroepen waarin een tekort is in de regio.

Zonder vangnet kan niet iedereen in vrijheid leven. D66 Assen wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zeggenschap heeft over het eigen leven. Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken.
Bijna iedereen heeft in het leven wel eens zorg of ondersteuning nodig. 

Door op tijd te helpen, krijgt iedereen de kans om zich verder te ontwikkelen. 

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven.
We verbinden onderwijs met werkgevers en stimuleren de ontwikkeling van verkorte om- en bijscholingen voor beroepen waarin een tekort is in de regio.