Veilig door de stad

Beeld: D66


Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. Veiligheid beleef je daar waar je je vrij voelt om je te bewegen, hoe en waar je wilt. Je kunt je tonen zoals je bent. Waar deze vrijheid wordt belemmerd, verwachten we dat de overheid hierin actief optreedt. D66 Assen zal zich actief opstellen waar we signalen krijgen over de beperking van vrijheid en de groei van onveiligheid.

Een positieve veiligheidsbeleving in eigen huis maar ook daarbuiten moet vanzelfsprekend zijn in Assen. Het is onacceptabel dat veel vrouwen en LHBTIQ+ers te maken hebben met straatintimidatie.

D66 Assen wil dat de gemeente inzet op preventief gemeentelijk beleid. 

Waar veiligheid niet vanzelfsprekend is zal D66 Assen meedenken over en instemmen met (liefst) tijdelijke of (indien nodig) permanente maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te bevorderen, met maatregelen die in verhouding staan tot de vrijheid van inwoners. 


We willen in Assen ook meer aandacht voor de training van handhavers, bewustwordingscampagnes zoals ‘je bent oké, en een lage meldingsdrempel.

D66 Assen zet in op een 2e coffeeshop, tegengaan van verkoop van lachgas en preventie van problematisch drugsgebruik.

Wij zijn voor een gezellige en veilige jaarwisseling in Assen. Samen Oud & Nieuw vieren. Het afsteken door particulieren veroorzaakt steeds meer overlast. Zoveel, dat we hiermee willen stoppen. D66 Assen wil wel ruimte bieden voor georganiseerd vuurwerk in de wijken zodat iedereen, zowel mens als dier, een gezellige en veilige jaarwisseling kan vieren.

Onze snel digitaliserende wereld brengt vele kansen op risico’s. Het aantal privacyschendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit neemt toe. Ook gemeenten hebben te maken met hacks, gijzelsoftware en datalekken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente Assen in online veiligheid investeert.

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt en er hulp is voor degene die het nodig hebben.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Waar vrijheid wordt belemmerd, verwachten we dat de overheid hierin actief optreedt. 
Lees meer over onze ideeën.