Vrij om te ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

In de Masterplannen van Ondernemend Assen beschrijven ondernemers hoe ze vorm willen geven aan de energietransitie, leefbaarheid, water- en klimaatadoptatie, ecologie en de bereikbaarheid. Dat kunnen ze niet alleen en moeten kunnen rekenen op de gemeente als meewerkende gesprekspartner.

D66 is een voorstander van bedrijvigheid die past bij het duurzame profiel van de stad met maatschappelijk verantwoorde ondernemers. De verbinding tussen bedrijven en onderwijs willen we benutten om meer inhoud te kunnen geven aan circulaire economie.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 is een voorstander van bedrijvigheid die past bij het duurzame profiel van de stad.
Bekijk onze ondernemende ideeën.