Uitbreiding Kloosterveen en Natura 2000

Afwachten tot dat er meer duidelijkheid is. Of geef je nu al geld uit, 350.000 euro om de uitbreiding van Kloosterveen voor te bereiden?

College wil voorbereidingskrediet voor (alleen) Kloosterveen

Terwijl je nu weet dat op dit moment nog onzeker is hoe het zit met stikstofopgave en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochterloerveen op de verder woningbouw bij Kloosterveen,wil dit college €350.000 voorbereidingskrediet voor nieuwbouw in (alleen) Kloosterveen.

Motie ‘zoekgebieden nieuwbouw Assen’

De gemeenteraad was toegezegd dat er voor de zomervakantie duidelijkheid over zou zijn.
Daarom onze opstelling: wacht nog even met het verstrekken van dit krediet. Vooral als wellicht pas tegen Kerst duidelijk is of uitbreiding nieuwbouw mogelijk is.

Daarom ook onze motie ‘zoekgebieden nieuwbouw Assen’ met het doel inventariseer nu al of uitbreiding nieuwbouw elders in Assen en/of uitbreiding vastgestelde locaties elders in Assen mogelijk is.