Wonen

D66 heeft een motie ingediend voor meer strategische aankoop van grond, meer aandacht bij kaveluitgifte en ondersteuning van initiatiefnemers als dit nodig is.

Geef je nu al geld uit, 350.000 euro om de uitbreiding van Kloosterveen voor te bereiden? Terwijl je nu weet dat het nog onzeker is hoe het zit met stikstofopgave en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochterloerveen op de verder woningbouw bij Kloosterveen. De Raad was beloofd voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen, daarom onze opstelling:wacht nog even met het verstrekken van dit krediet. Vooral als wellicht pas tegen Kerst duidelijkheid hierover is.

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van woensdag 26 januari. Een drietal amendementen met een positief pre-advies van het bestuur zijn daarbij overgenomen door de leden.

Na de Kaderbrief is de behandeling van de begroting 2022 aan de orde. Altijd een flinke klus om het document door te spitten en keuzes te maken wat je tijdens je spreektijd wilt benoemen. Als (steun)fractie kozen we voor de onderwerpen: prettig en duurzaam wonen; gezond en sportief bewegen; elkaar ontmoeten; jongeren betrekken.

Assen, een stad met kennis, banen en perspectief. Daarom dient de stad zowel voor nieuwe en huidige inwoners, als voor bedrijven en instellingen, aantrekkelijk te zijn om zich in Assen te vestigen.

D66 heeft een motie ingediend voor meer strategische aankoop van grond, meer aandacht bij kaveluitgifte en ondersteuning van initiatiefnemers als dit nodig is.

Geef je nu al geld uit, 350.000 euro om de uitbreiding van Kloosterveen voor te bereiden? Terwijl je nu weet dat het nog onzeker is hoe het zit met stikstofopgave en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochterloerveen op de verder woningbouw bij Kloosterveen. De Raad was beloofd voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen, daarom onze opstelling:wacht nog even met het verstrekken van dit krediet. Vooral als wellicht pas tegen Kerst duidelijkheid hierover is.

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van woensdag 26 januari. Een drietal amendementen met een positief pre-advies van het bestuur zijn daarbij overgenomen door de leden.

Na de Kaderbrief is de behandeling van de begroting 2022 aan de orde. Altijd een flinke klus om het document door te spitten en keuzes te maken wat je tijdens je spreektijd wilt benoemen. Als (steun)fractie kozen we voor de onderwerpen: prettig en duurzaam wonen; gezond en sportief bewegen; elkaar ontmoeten; jongeren betrekken.

Assen, een stad met kennis, banen en perspectief. Daarom dient de stad zowel voor nieuwe en huidige inwoners, als voor bedrijven en instellingen, aantrekkelijk te zijn om zich in Assen te vestigen.

Toont 6 van 6