Woonvisie Assen 2021-2025

Assen, een stad met kennis, banen en perspectief. Daarom dient de stad zowel voor nieuwe en huidige inwoners, als voor bedrijven en instellingen, aantrekkelijk te zijn om zich in Assen te vestigen.

Goede huisvesting is essentieel, voor verschillende doelgroepen en omdat er dan iets te kiezen valt over hoe je wilt wonen.
We hebben ingestemd met de Woonvisie 2021-2025, een mooi compact document.

Consulterende vergadering

Via vragen en tijdens de consulterende raadsvergadering hadden we al aandacht gevraagd voor diverse punten en tijdens de raadsvergadering hebben we dit nogmaals herhaald, zoals:

  • sta open voor anders bouwen ( wiki huizen en TinyHouse).
  • stimuleer doorstroming ( schakel een seniorenwerker in en stimuleer excellent wonen).
  • neem een startersparagraaf op.
  • zorg voor voldoende woningen  met huur voor de groep van jongeren onder de 23 jaar.
  • stel een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in.
  • pak de regie om je ambitie ook voor elkaar te krijgen.