Wilfried de Jong

Wilfried de Jong - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Ik woon in een mooie stad. Dat wil ik graag zo houden. Door actief te zijn als raadslid kan ik daar een bijdrage in leveren en dat doe ik graag.

Er zijn verschillende redenen waarom ik politiek actief ben:
Via de politiek zijn er veranderingen mogelijk. Door actief te zijn benut ik mogelijkheden om die verandering daadwerkelijk tot stand te brengen. En het verdiept mijn kennis om de wereld te begrijpen en maakt mij meer begripvol voor andere standpunten.

 • 62 jaar
 • Leidschendam
 • Assen
 • Hij/hem

Het is nog steeds goed wonen in Assen. Om dat in de toekomst zo te houden hebben we in Assen wel een aantal opgaven te doen.
Daarbij denk ik aan (duurzaam) wonen, de transformatie van het centrumgebied, energietransitie, invoering Omgevingswet en de betrokkenheid van bewoners bij wat de gemeente beweegt. Met mijn ervaring als programmamanager en gebiedsregisseur kan ik daar de nodige kennis en daarmee invloed op uitoefenen. Daarmee wil ik bewoners meer betrekken bij hun leefomgeving en daarmee verbeteren voor onze inwoners.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik kom graag in het Asserbos. Ik kan altijd genieten van alle veranderingen die in het bos plaatsvinden. Bijna wekelijks zijn er andere planten en dieren te bewonderen in dit bos waar we als Assenaren trots op mogen zijn. En nu, met het vele thuiswerken, is dit een plek om even op te laden, hard te lopen en het mooie van de natuur te zien, te ruiken en te horen. Dat dit bos onderdeel is van mijn woonomgeving is bijzonder.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Assen is een mooie gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Om dat zo te houden hebben we nog wel wat te doen. Hier wil ik enkele kansen noemen:

 • Met een voortvarende herontwikkeling van ons centrumgebied bieden we de ondernemers de kans om gezamenlijk aantrekkelijk voor Assenaren en de wijde omgeving te zijn en gelijktijdig een plek te geven aan doelgroepen betaalbare woningen, waardoor ook jongeren meer kans hebben om in Assen te blijven wonen.
 • We hebben een prachtig museum, wat een prachtige basis vormt voor verdere promotie van Assen. Het groene karakter, samen met de historische bebouwing maakt dat wij veel trotser mogen zijn op wat Assen te bieden heeft. Samen met ondernemers is hier veel van te maken.
 • Assen heeft een unieke ligging aan het nationaal park Drentse Aa. Dat maakt het een zeer aantrekkelijke gemeente om te wonen. Door te investeren in verschillende woonvormen kan dit beter benut worden en daarmee voor eeen grotere diversiteit aan mensen een aantrekkelijke woonplaats zijn.
 • Als provinciehoofdstad liggen er kansen om de aanwezigheid van de Nieuwe Kolk beter te benutten en onsals bestuurlijke hoofdstad én culturele hoofdstad te profileren. Dat betekent dat wij meer investeren in onze culturele infrastructuur.
 • Assen als groene stad biedt veel mogelijkheden om ons neer te zetten als stad waar je als sporter goed je weg kunt vinden. Er zijn volop kansen om dat te laten zien en dat mogen we ook.
 • Onze inwoners meer betrekken bij wat wij als gemeente besluiten en doen.

Kortom, als Assen laat zien waar zij trots op is, zijn er volop kansen om daardoor een nog aantrekkelijker te zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • We mogen trots zijn op Assen. Onze bescheidenheid zit ons in de weg.
 • De binnenstad heeft een transformatie nodig die laat zien wat Assen waard is. Een compact centrum maakt Assen als winkelgebied aantrekkelijk, waardoor ook meer bijzondere (exclusieve) detailhandel zich wil vestigen en de concentratie biedt kansen om specifieke doelgroepen te kunnen huisvesten in de stad.
 • Assen als stad waar je als sporter graag wil wonen mag meer benadrukt worden. Onze sportvoorzieningen mogen er zijn, en samen met onze groene structuur in en om de stad is dit zeer aantrekkelijk.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 heeft als slogan “laat iedereen vrij, maar niemand vallen”.
Voor mij betekent dit dat we iedereen respecteren en dat we staan voor deze waarde. Diegene die het in de samenleving niet redt, staan wij terzijde om te helpen en te ondersteunen. Daarmee staat D66 voor een menswaardige samenleving, zonder de eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Met het actief zijn voor D66 wil ik hier een bijdrage aan leveren en wil met name dit geluid ook laten horen.

Wilfried de Jong - Beeld: Wilfried de Jong

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Mijn laatste boek “niet spreken met de bestuurder” van Gerard van Westerloo. heeft mij bijzonder geboeid. Het boek is al bijna een klassieker (geschreven in 2003), maar nog steeds actueel. Het beschrijft waar politiek in vast kan lopen. Vanuit de optiek van een trambestuurder die zich niet gehoord voelt, geeft het boek precies aan waar politiek de bocht uit kan vliegen en dat we daar, ondanks dat we 20 jaar verder zijn, nog steeds mee te maken hebben. Ook voor mij een leerzaam boek, en helaas, een feest van herkenning.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Ik mag graag naar musea en naar theater gaan. Met kunst zie ik onze wereld vanuit een ander perspectief. Naast dat het mooi of boeiend kan zijn, geeft het stof tot nadenken. Mijn laatste culturele evenement in Assen was de tentoonstelling van Frida Khalo. Haar beleving van het leven geeft mij weer stof tot nadenken.Voor mij geeft kunst dan ook veel inspiratie.