Teun Jan Kootstra

Teun Jan Kootstra - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Als lijstduwer heb ik me actief ingezet voor het verkiezingsprogramma en de campagne.

  • 49 jaar
  • Heerenveen
  • Assen
  • Hij/hem

Tijdens de campagne zijn we (met onze kandidaten en mede-campagnevrijwilligers) bij inwoners in gesprek geweest, uiteraard naast de bekende en bewezen campagne-activiteiten.

We halen graag ideeën op en tegelijk onze ideeën voor de stad uitdragen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Wandelgebied Messchenveld (bovenloop beek Drentsche Aa-gebied) – een prachtig gebied waar ik graag met mijn Berner Sennen Doeke wandel, zo vanuit onze stad.

Beeld: Teun Jan Kootstra

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Assen mag (nog meer dan nu al het geval) meer wandel- en fietsvriendelijke stad worden. Als raadslid heb ik me ingezet voor de fietssnelweg naar Groningen (die nu in wording is) en zou me als steunfractielid graag inzetten voor het verder fietsvriendelijk maken binnen onze stad.
In mijn visie heeft de fietser in de woonwijken daarbij altijd voorrang en maken we reistijd voor de fietsen van wijk naar binnenstad sneller, ook door een nog betere aansluiting van de verkeerslichtinstallaties.

Wat zijn drie zaken die jij als steunfractielid wil veranderen?

  • Inzet op een (fiets-)verkeersveilige stad.
  • Meer ruimte voor bewonersinitiatieven.
  • Inzet op veiligheid omdat vrijheid in directe verbinding staat met veiligheidsbeleving.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik zie in D66 een actieve partij die zich hard maakt voor duurzaamheid, voor onze fietsers en voor milieuvriendelijkere vervoersalternatieven, voor meer betrokkenheid van inwoners bij de besluiten die over hen gaan.
Een D66 welke zich er hard voor maakt dat iedereen mee kan doen.