Jaap Haks

Jaap Haks - Beeld: Marcel Jurian de Jong

De kwaliteit van je stad en het voorzieningenniveau zijn belangrijke randvoorwaarden om te zorgen dat je het goed doet op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied.

  • 57 jaar
  • Assen

Ik wil als inwoner van het mooie Assen graag werken aan een stad die kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dus vanuit de raad het college heldere kaders meegeven als het gaat om duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, financiën en programma.