Dorien van de Kant

Dorien van de Kant - Beeld: Marcel Jurian de Jong

Assen, de stad waar ik als geboren en getogen Assenaar trots op ben en mij graag voor wil inzetten. Gezond en gelukkig opgroeien én oud worden, dat gun ik iedereen. Ik vind dat de overheid een taak heeft om de inwoners hierbij te helpen, door gezonde keuzes makkelijker en toegankelijk voor iedereen te maken én de kwetsbare inwoners te ondersteunen waar nodig.

  • 39 jaar
  • Assen
  • Assen
  • Zij/haar

Ik wil mij inzetten voor een groene en gezonde stad met schone lucht, voldoende mogelijkheden om te sporten en waar fietsgebruik wordt gestimuleerd. Gezondheid gaat ook om kansengelijkheid. Het mag niet uitmaken waar je geboren bent of wie je bent. Het is belangrijk om in te zetten op goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid zodat iedereen zijn talenten kan benutten. We communiceren in begrijpelijke taal.

De ervaringen vanuit mijn werk kan ik hiervoor goed gebruiken. Als programmamanager Drenthe gezond weet ik hoe belangrijk het is om nu in te zetten op gezondheidspreventie.
Als we nu niks doen verdubbelen de zorgkosten in 2040. Ik werk samen met (gezondheids)professionals en maatschappelijke organisaties. Dit maakt dat ik het politieke speelveld in Drenthe goed ken en daarin een groot netwerk heb opgebouwd.

Een duurzaam resultaat krijg je als je de hele omgeving aanpakt. Dit kan alleen door een samenwerking tussen inwoners, politiek en professionals. Zet de inwoners centraal, luister en sluit aan bij hun behoeftes. Laten we samen aan de slag gaan, samen naar een groene en gezonde stad met gelukkige inwoners!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Assen-Oost. Dit is de wijk waar ik woon. Het is een mooie groene wijk met een diversiteit aan inwoners. We groeten elkaar in deze wijk en laten iedereen in zijn eigenwaarde. De pumptrack vind ik een prachtige plek. Het is groen, je wordt uitgenodigd om te bewegen en er vindt ontmoeting plaats.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Stimuleren van het fietsgebruik
  • Buurtsportcoaches en gezondheidswerkers gericht op sport en preventie van de inwoners
  • Meer inwonersparticipatie inzetten

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Buurtsportcoaches actief inzetten op sportstimulering en verenigingsondersteuning
  • Structureel aandacht voor groen en gezondheid bij herverkaveling, transformatie en herontwikkeling
  • Gezonde keuze makkelijker maken voor iedereen

Wat betekent D66 voor jou?

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen Vrijheid om jezelf te zijn en je talenten te ontwikkelen. Naar elkaar om kijken en vanuit verschillende perspectieven kijken. We moeten het samen doen in het leven.

Wat is je favoriete boek?

Ik heb niet één favoriet boek. Ik houd van (scandinavische) thrillers en vond de reeks van De Zeven Zussen erg mooi om te lezen. Dit zijn fijne boeken om ontspannen te lezen.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Kunst aan de vaart: als er wat is in de stad ga ik graag even kijken. En: The Streamers, omdat een concert of festival bezoeken nu niet kan.