Maidenspeech raadslid Dorien van de Kant

Afgelopen donderdag hield raadslid Dorien van de Kant haar maidenspeech bij de visie BOSS, bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Daarin vroeg ze onder andere aandacht voor de buurtsportcoaches. Lees hieronder de hele maidenspeech.

Enthousiast sporter met passie voor gezondheid

Een eer om nu als raadslid mijn maidenspeech te mogen doen. Bij mijn beëdiging hoopte ik al dat de visie BOSS, bewegen ontmoeten, spelen en sporten snel op de agenda kwam. Dit is een onderwerp dat bij mij past, jaren werkzaam geweest in de sport en zelf enthousiast sporter met passie voor gezondheid in de breedste zin. Maar ook andere onderwerpen zijn belangrijk en ik hoop dan ook dat we als raad de komende 4 jaar verschillende perspectieven laten horen om samen het juiste te doen voor Assen.

Dorien van de Kant - Beeld: Dorien van de Kant

Visie Boss

Terug naar de voorgestelde visie BOSS. Ik ben geboren en getogen in Assen. Als kind speelde ik met mijn buurmeisjes veel buiten. We ontmoeten elkaar op straat, kletsen over van alles, waren actief bezig, leerden samenwerken, grenzen stellen, onze motoriek werd beter en we bleven fit. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds veel profijt heb van alles wat ik toen spelenderwijs heb geleerd. Dit gun ik ook andere kinderen, volwassenen en ouderen in Assen.

Weer even over vroeger. Bij gebrek aan een speeltuin, speelden mijn vriendinnen en ik uren klimmend in de bomen en tennissend tegen de muur op de parkeerplaats bij een bedrijf in onze straat. Ik weet nog heel goed dat wij handtekeningen hebben verzameld in de buurt voor een speelplek bij de toen nieuwbouw van Zuidhaege. Uiteindelijk is daar een speeltuin gekomen.

Bij de realisatie van die speeltuin werden mijn vriendinnetjes en ik niet betrokken. We hebben er zeker nog wel gespeeld, maar het sloot niet helemaal aan. Het mooie in deze visie vind ik dat participatie een belangrijk onderdeel is. Daarbij wil ik het college op het hart drukken, luister naar de inwoners, wees duidelijk over de verwachtingen en communiceer op tijd, zodat er geen energie verloren gaat.

En zoals ook al benoemd in de consulterende vergadering is het belangrijk om na te denken over hoe de plekken worden gestimuleerd (software). Op de vraag hoe hier aandacht voor was werd het moment van uitvoering benoemd en het inzetten van de buurtwerkers sport. Dan neem ik aan dat het College zorgt dat de buurtwerkers sport hiervoor tijd en de goede ondersteuning krijgen. Klopt dat College? Hier zie ik dan ook kansen om nog meer op te trekken met het Asser Sportakkoord. Deze visie ondersteund ambities van “jong vaardig in beweging” en “Een stad met een aantrekkelijk en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert”. Zorg dat je elkaar versterkt!

D66 is enthousiast over de voorgestelde visie. Met een aantrekkelijke omgeving, waarbij ik de pumptrack in Assen-Oost een voorbeeld vind, krijg je de kinderen en volwassenen naar buiten en dat draagt bij aan de vele maatschappelijke opgave waar we nu voor staan. De visie is ambitieus, biedt duidelijkheid en geeft richting. Wij vinden belangrijk dat hierin geïnvesteerd wordt. Zeker omdat 75% van de speeltoestellen op dit moment toe is aan vervanging. Daarbij denken we dat de keuzes uit de visie helpen bij een duurzame, inclusieve toekomstbestendige inrichting. Wij zullen dan ook voor stemmen.