Beantwoording schriftelijke vragen TT-Run

Het College heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de TT-Run. Ze gaan wel in gesprek met de organisatie, maar bepalen niet het behoud.

De fractie van D66 Assen heeft schriftelijke vragen gesteld over het behoud van de TT-Run nadat het bericht ons bereikte dat de organisatie na 13 edities ging stoppen wegens verlaging van de subsidie. Als D66 Assen vinden we sport en bewegen belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente en behouden we graag dit soort evenementen.

Zie de beantwoording van de Schriftelijke vragen TT-Run en het artikel in de Assercourant.

Inmiddels zijn er ook vragen gesteld in de provinciale staten.