Fractie D66 Assen wil TT-Run behouden

Ons bereikte het bericht via RTV Drenthe dat de TT-Run stopt na 13 edities. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de subsidie niet hoog genoeg is voor de kosten die gemaakt worden.

TT-Run inspireert

Als D66 Assen vinden we sport en bewegen belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente. Sportevenementen zoals de TT-Run inspireren en sluiten aan bij de ambities in het Asser Sportakkoord. Wij zien graag dat evenementen zoals de TT-Run behouden blijven in Assen. Dat maakt dat wij de volgende vragen hebben aan het college.

Schriftelijke vragen

  • Is het college het met D66 Assen eens dat sport- en beweegevenementen onderdeel zijn van de sportcultuur van Assen en deze behouden moeten blijven?
  • Heeft het college zicht op de kosten en de reden waarom de gegeven subsidie(s) nu niet meer de kosten dekt?
  • Is het college in gesprek met de organisatie om te kijken naar oplossingen om de TT-Run te behouden? Zo ja, naar welke oplossingen wordt gekeken? Zo nee, is het college bereid om in bespreking te gaan?