Raadsperiode 2022-2026: de nieuwe D66-fractie aan u voorgesteld

Op woensdag 30 maart werden de nieuwe raadsleden en fracties geïnstalleerd. In deze blog stellen we de nieuwe fractieleden aan u voor.

Beeld: D66 Amersfoort

Tyas Bijlholt

Fractievoorzitter en woordvoerder op:

 • Cultuur
 • Financiën
 • Algemene zaken/bestuur
 • Stadhuis

  Meer over Tyas

Dirk-Joost van
Hamersveld

Woordvoerder op:

 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsring
 • Stadspark Schothorst
 • Stationsgebied

  Meer over Dirk-Joost

Kirsten Mik

Vice-fractievoorzitter en woordvoerder op:

 • Jeugdhulp
 • Werk en inkomen
 • Mobiliteit
 • Vathorst Bovenduist

  Meer over Kirsten

Lisa Overmars

Woordvoerder op:

 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Veiligheid

  Meer over Lisa

Marjolein Perdok

Vice-fractievoorzitter en woordvoerder op:

 • Duurzaamheid
 • Sport
 • Economie (tweede woordvoerder)
 • Afgevaardigde presidium

  Meer over Marjolein

Wouter van Schagen

Woordvoerder op:

 • Wonen
 • Inclusieve stad
 • Sociaal domein: basisinfrastructuur
 • Ambulante en specialistische zorg, beschermd wonen
 • Diversiteit, toegankelijkheid en integratie

  Meer over Wouter

Wytse Dassen

Buitengewoon fractielid en woordvoerder op:

 • Stedelijk beheer
 • Klimaatadaptatie

  Meer over Wytse

Alex van Westerlaak

Buitengewoon fractielid en woordvoerder op:

 • Economie
 • Afgevaardigde in auditcommissie

  Meer over Alex