D66

Een nieuw beleid rondom oplaadpunten is goedgekeurd in de gemeenteraad, dat betekent dat opladen binnenkort veel toegankelijker zal zijn.

Er gebeurt veel in de wereld, ondertussen zijn er mooie initiatieven in ons dorp die laten zien dat iedereen ertoe doet!

Net als in 2022 kiezen we ervoor om aan meer inwoners een energietoeslag uit te keren.

Ook de begroting voor volgend jaar is weer sluitend, het was het onderwerp van de raadsvergadering eerder deze maand.

De kosten van het herstel van zwembad Blokweer vallen tegen, maar van enkele slimme investeringen hebben we gelukkig later weer profijt.

Bij de Algemene beschouwingen heeft D66 een aantal moties ingediend.

Een nieuw beleid rondom oplaadpunten is goedgekeurd in de gemeenteraad, dat betekent dat opladen binnenkort veel toegankelijker zal zijn.

Er gebeurt veel in de wereld, ondertussen zijn er mooie initiatieven in ons dorp die laten zien dat iedereen ertoe doet!

Net als in 2022 kiezen we ervoor om aan meer inwoners een energietoeslag uit te keren.

Ook de begroting voor volgend jaar is weer sluitend, het was het onderwerp van de raadsvergadering eerder deze maand.

De kosten van het herstel van zwembad Blokweer vallen tegen, maar van enkele slimme investeringen hebben we gelukkig later weer profijt.

Bij de Algemene beschouwingen heeft D66 een aantal moties ingediend.

Na voorbereiding door een werkgroep heeft de raad het LHBTIQ+-beleid vastgesteld.

Er zijn veel ideeën voor de ontwikkeling van het voormalige Nedstaalterrein, daarom willen we dat er een gebiedsvisie wordt ontwikkeld.

Er zijn zorgen over de komst van flexwoningen aan de Pieter de Hoochplaats, wij willen daarom dat de buurt betrokken wordt via onder meer een beheercommissie.

In de laatste echte raadsvergadering van burgemeester Jaap Paans kwamen verschillende belangrijke onderwerpen voorbij.

We zetten ons samen met D66 Papendrecht in voor de terugkeer van de nachtbus.

Nieuwbouw van openbare basisschool 't Nokkenwiel is weer een stap dichterbij gebracht.

Na voorbereiding door een werkgroep heeft de raad het LHBTIQ+-beleid vastgesteld.

Er zijn veel ideeën voor de ontwikkeling van het voormalige Nedstaalterrein, daarom willen we dat er een gebiedsvisie wordt ontwikkeld.

Er zijn zorgen over de komst van flexwoningen aan de Pieter de Hoochplaats, wij willen daarom dat de buurt betrokken wordt via onder meer een beheercommissie.

In de laatste echte raadsvergadering van burgemeester Jaap Paans kwamen verschillende belangrijke onderwerpen voorbij.

We zetten ons samen met D66 Papendrecht in voor de terugkeer van de nachtbus.

Nieuwbouw van openbare basisschool 't Nokkenwiel is weer een stap dichterbij gebracht.

De regels rond de energietoeslag verschillen per gemeente, in Alblasserdam is het gunstiger geregeld.

Er zijn besluiten genomen rond het herstel van zwembad Blokweer.

Kom gezellig langs bij onze borrel! Vrijdag 19 augustus, vanaf 8 uur in Landvast!

Fractievoorzitter Jacco Schook blikt terug op de algemene beschouwingen, hier werd input geleverd voor de begroting van volgend jaar.

Om alle problemen rond zwembad Blokweer op te lossen moeten de nodige stappen ondernomen worden.

De Alblasserdamse D66, CDA, ChristenUnie en VVD hebben een akkoord gesloten en een college gevormd. Hier hebben we veel over te vertellen..

De regels rond de energietoeslag verschillen per gemeente, in Alblasserdam is het gunstiger geregeld.

Er zijn besluiten genomen rond het herstel van zwembad Blokweer.

Kom gezellig langs bij onze borrel! Vrijdag 19 augustus, vanaf 8 uur in Landvast!

Fractievoorzitter Jacco Schook blikt terug op de algemene beschouwingen, hier werd input geleverd voor de begroting van volgend jaar.

Om alle problemen rond zwembad Blokweer op te lossen moeten de nodige stappen ondernomen worden.

De Alblasserdamse D66, CDA, ChristenUnie en VVD hebben een akkoord gesloten en een college gevormd. Hier hebben we veel over te vertellen..

Wij zijn bijzonder aangedaan door het overlijden van onze voorzitter, adviseur en vriend Elias Gijsen.

Ramon Pardo vertelt over de vernieuwde D66-fractie.

Een 'blik op de raad' van nieuw D66-raadslid Tessa Stegman.

Wim Vos is al sinds de jaren 70 actief voor onze gemeente. Nu is hij lijstduwer voor D66 en doet hij een oproep aan de (stemgerechtigde) inwoners van Alblasserdam.

In 2018-2022 hebben we constructief oppositie gevoerd. En hoewel andere partijen er soms voor zorgden dat onze ideeën (nog) niet zijn uitgevoerd, hebben we een aantal concrete resultaten bereikt.

Er zijn twee verkiezingsdebatten om de Alblasserdammer te helpen met het maken van een keuze op 14, 15 of 16 maart. Wij verzamelen de beelden op onze site.

Wij zijn bijzonder aangedaan door het overlijden van onze voorzitter, adviseur en vriend Elias Gijsen.

Ramon Pardo vertelt over de vernieuwde D66-fractie.

Een 'blik op de raad' van nieuw D66-raadslid Tessa Stegman.

Wim Vos is al sinds de jaren 70 actief voor onze gemeente. Nu is hij lijstduwer voor D66 en doet hij een oproep aan de (stemgerechtigde) inwoners van Alblasserdam.

In 2018-2022 hebben we constructief oppositie gevoerd. En hoewel andere partijen er soms voor zorgden dat onze ideeën (nog) niet zijn uitgevoerd, hebben we een aantal concrete resultaten bereikt.

Er zijn twee verkiezingsdebatten om de Alblasserdammer te helpen met het maken van een keuze op 14, 15 of 16 maart. Wij verzamelen de beelden op onze site.

Toont 24 van 27