Onderwijs

Beeld: D66

We zorgen voor gezonde scholen
De coronapandemie heeft aangetoond dat ventilatie van de scholen heel belangrijk is. D66 wil dat de gemeente goed in kaart gaat brengen wat er nodig is om aan de ventilatienormen te voldoen.
Daarnaast moet Alblasserdam richting de landelijke politiek blijven lobbyen om extra geld vrij te maken voor betere onderwijshuisvesting.

Scholen zijn toegankelijk en dichtbij
D66 vindt het belangrijk dat onderwijs in Alblasserdam toegankelijk is. Wij zien dan ook graag dat in de wijk Kinderdijk het openbaar onderwijs blijft.
Om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de regionale arbeidsmarkt, wil D66 dat de gemeente de vak-/bedrijfsscholen stimuleert. Naast dat dit goed is voor onze jongeren, is dit ook goed voor onze bedrijven.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.