Vrijheid en tolerantie

Iedereen in Alblasserdam mag en kan zichzelf zijn. Dit geldt voor ieder individu, ongeacht afkomst, geaardheid, religie of levensbeschouwing. Daar waar nog geen sprake is van volledige tolerantie streven we dit na.

In Alblasserdam leven we met veel verschillende levensbeschouwingen samen, maar we zijn wel één gemeenschap. Voor D66 is dit een belangrijk gegeven. In die gemeenschap moet een ieder zich thuis, vrij maar ook veilig voelen. Iedere inwoner heeft wat D66 betreft, binnen de wet, de vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te vullen. Dit moet veilig kunnen. Tolerantie staat bij ons hoog in het vaandel. Daar waar mensen of groepen intolerant naar elkaar zijn, vinden ze D66 op hun weg. Vrij en tolerant betekent niet ‘alles mag’. Als inwoner heb je de verantwoordelijkheid om na te denken over de vrijheid van de ander en wat jouw handelen daarbij betekent. Schaadt jouw handelen het levensgenot en vrijheid van anderen? Ook dan gaat D66 het gesprek met je aan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.