Groen

Beeld: –

D66 maakt zich sterk voor behoud en versterking van het groen in het dorp.

Geen stenen voor groen
Behoud van het bestaande groen, dus geen stenen voor groen. Het bestaande groen zal moeten integreren bij (nieuw)bouw- en renovatieplannen. Voor woningbouw moeten we niet de laatste stukjes groen volbouwen. Er moet integraal naar gebiedsontwikkelingen met betrekking tot alle toekomstige plannen gekeken worden.

Vergroening
Vergroening is het uitgangspunt bij alle gemeentelijke (her)inrichtingsprojecten. Nieuwe straatstenen? Dan kijken we waar bomen, grasveldjes en planten extra ingepast kunnen worden.

Onafhankelijk advies
We willen een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het behoud en aanvulling van groen in de gemeente. Het nieuwe accent voor de gemeentelijke omgevingsvisie, Fit en Groen, zal op dit gebied concreet invulling moeten krijgen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.