Bereikbaarheid

Beeld: D66

Betere verkeersontsluiting
Komende 4 jaar zal er hard gewerkt moeten worden aan een integrale oplossing voor betere toegangswegen voor Alblasserdam. D66 ziet hierbij de volgende onderdelen als puzzelstukken van een structurele oplossing voor de bereikbaarheid:

  • Stimuleren alternatief en duurzaam (deel)vervoer;
  • Intensiveren openbaar vervoer;
  • Aanpakken van lokale knelpunten (bijv. de Helling, Dam, Van Eesterensingel, Randweg, Dijk, etc.);
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor een ‘derde ontsluiting’ van het dorp;
  • Blijvende lobby om bereikbaarheid te bevorderen (OV+auto);
  • Openbare flexwerkplekken, zoals bijv. het nieuwe gemeentehuis, en niet alleen tijdens kantoortijden.

Verkeersveiligheid
Op veel plekken in het dorp, ook in de buurt van de snelweg is de veiligheid voor (schoolgaande) fietsers onvoldoende. D66 maakt zich komende periode sterk voor het vergroten van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.