Zorg

Beeld: iStock

We stimuleren zelfstandigheid waar en zolang dat passend is
Mensen langer in hun eigen omgeving laten wonen moet gestimuleerd worden maar wel ondersteund door de juiste voorzieningen. Belangrijk hierbij zijn o.a.:

  • We zijn een dementievriendelijke(re) en rolstoelvriendelijke gemeente;
  • Er zijn laagdrempelige zorgvoorzieningen, 1-loket functie;
  • Schuldpreventie en administratieve ondersteuning.

D66 laat niemand vallen
We gaan uit van de zelfredzaamheid van het individu maar hebben wel oog voor degenen die zichzelf minder goed kunnen redden.

  • Samenwerking van alle sociale partners zodat niemand buiten beeld raakt;
  • Oog voor het individu en diens omgeving;
  • Goede ondersteuning voor mantelzorgers;
  • Opvang en doorverwijzing van ‘verwarde personen’.

Maar wij willen de zorg en jeugdhulp ook betaalbaar houden!
Er hangt een prijskaart aan de voorzieningen die we lokaal aanbieden. Er mag best gekeken worden hoe dit efficiënt en doelmatig wordt uitgevoerd, ook binnen het sociale domein. De toegang tot de (jeugd)zorg zal goed gedefinieerd moeten worden en het aantal aanbieders zal waar mogelijk beperkt moeten worden.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.