Robert Tromp

Beeld: –

Maak kennis met Robert

  • 51 jaar
  • Alblasserdam
  • Alblasserdam
  • Hij/hem

Alblasserdam is het dorp waar ik ben geboren. Het is de plek waar ik mijn kindertijd doorbracht.
Zo’n 10 jaar terug kwam ik terug om er te werken als architect. Sinds kort is Alblasserdam weer het dorp waar ik woon.
Ik wil mij er samen met D66 voor inzetten dat iedereen zich thuis kan voelen in Alblasserdam. Dat iedereen vrij is om te zijn wie men is en vrij om te doen wat men wil en dat dit ook zo zal blijven. Tegelijkertijd houden we rekening met elkaar en helpen elkaar wanneer dat nodig is, want we vormen met ons allen de samenleving die Alblasserdam heet.

Lievelingsplek in Alblasserdam?

De Kerkstraat in Alblasserdam tijdens de Paardenmarkt. Mooi om te zien dat deze traditie nog altijd in ere wordt gehouden in Alblasserdam.