Afvalverwerking

Afvalverwerking is voor iedereen beschikbaar en gelijk
D66 ziet het ophalen en verwerken van afval als gemeentelijke taak waar iedereen op dezelfde wijze gebruik van kan maken. Iedere inwoner zet zich in om zo goed mogelijk te scheiden, de communicatie van de gemeente is hier ook op gericht. We maken hier geen onderscheid tussen inwoners. Concreet betekent dit:

  • Geen ‘betalen per kilo of zak’;
  • Snel en kordaat reageren op meldingen van zwerfafval en verkeerd geplaatst huisvuil;
  • Organiseren van lokale acties, zoals ‘milieuplein in de wijk’ om het correct aanbieden van afval eenvoudig te maken voor iedereen.

We waarderen initiatieven vanuit de inwoners
De huidige inwonerinitiatieven rondom zwerfafval worden toegejuicht door D66. De gemeente mag actiever dit soort initiatieven omarmen:

  • Inwoners en actiecomités kunnen bij de gemeente materialen verkrijgen om zelf (zwerf)afval op te ruimen;
  • Inwoners of ondernemers kunnen een container ‘adopteren’.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.