Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66

Concreet voor 4 en visie voor 30 jaar

We kiezen in maart een raad voor de komende 4 jaar. De keuze in maart gaat echter over meer. Waar staat ons dorp over 30 jaar in 2052? Wat D66 betreft:

• Een zelfstandig dorp; we werken samen in de regio, maar staan nog steeds op eigen benen;

• Waar plek is voor onze kinderen om te wonen, omdat we oude bedrijfsgebieden hebben omgevormd tot mooie woonwijken;

• Waar onze kleinkinderen veilig en gezond opgroeien, omdat we de lucht-, bodem- en waterkwaliteit hebben aangepakt en verbeterd;

• Waar ondernemers mogelijkheden krijgen om op een duurzame manier te ondernemen;

• Waar we blijven wandelen langs groene oevers en in groene parken, omdat we deze goed hebben verzorgd en zelfs hebben uitgebreid;

• Een dorp waar goede, moderne voorzieningen aanwezig zijn, ook digitaal! Omdat we niet zijn blijven hangen in maar juist meegegaan zijn met de tijd;

• Waar we, zowel geestelijk als lichamelijk, gezond oud kunnen worden. Omdat we de maatschappelijke dienstverlening op orde hebben;

• Een actief dorp met veel vrijwilligers die zich gewaardeerd voelen, waar we elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Omdat we tolerantie naar elkaar toe vanzelfsprekend vinden;

• Een dorp waar goede ideeën van inwoners altijd welkom zijn en omgezet worden in daden.

Om dit waar te maken moet nu de juiste richting worden gegeven. D66 heeft het vizier scherp en draagt de komende 4 jaar graag bij aan het uitzetten van de koers. Kunnen we daarbij op uw steun rekenen?