Bestuursstijl

Beeld: D66

D66 is voor een bestuur dat niet uitsluit maar er is voor iedereen met goede ideeën
Als D66 willen we dat er een raadsprogramma opgesteld wordt. Dit is een programma waarin de doelen en uitdagingen voor de komende 4 jaar worden benoemd. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar ruimte voor alle partijen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de kennis en goede ideeën van inwoners.
Na het vaststellen van het raadsprogramma zullen de beste bestuurders gevonden moeten worden om dit programma uit te voeren. Wij streven naar een wethouder benoemingscommissie, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Deze commissie gaat op zoek gaat naar de beste selectie van wethouders.
Iedere inwoner met goede ideeën mag van het gemeentebestuur verwachten dat hier serieus en met een open houding naar gekeken wordt. Door het werken met een raadsprogramma zullen deze ideeën ook op een betere manier voorgelegd kunnen worden aan de raad.

D66 pakt de regie voor goede samenwerking in ons dorp
Om de goede samenwerking binnen ons dorp in stand te houden en te verbeteren zal de gemeente beter zijn rol moeten pakken. D66 vindt dat de gemeente hierin de regie neemt. Het recent verschenen rapport van bureau Berenschot geeft duidelijk aan hoe het gemeentebestuur dit kan doen, vertrouwen op vrijwilligersbesturen maar wel met het plaatsen van duidelijke kaders.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.