Algemene Beschouwingen

Beeld: D66

Afgelopen week waren de algemene beschouwingen, met als bedoeling om input te leveren voor de begroting van volgend jaar. Komende drie jaar komt er veel geld beschikbaar vanuit de Rijksoverheid, waarna dit in 2026 weer fors terugloopt. Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk incidenteel (eenmalig) en hier kunnen, vanwege de begrotingsregels, geen structurele uitgaven mee gedekt worden. Ter vergelijking; er is geld om een auto te kopen, alleen niet voor het jarenlange gebruik erna (benzine, onderhoud, afschrijvingen, etc.). Door stijging van alle kosten lijkt de stijging van ozb nauwelijks te voorkomen. D66 heeft gevraagd om dit zoveel als mogelijk beperkt te houden. Daarnaast heeft D66 ook aandacht gevraagd voor het OV, fietsveiligheid en de toekomst van verenigingen.

– Jacco Schook

deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 13 juli 2022