Regionale samenwerking

Beeld: D66

Regionaal blijven samenwerken
De samenwerking in de Drechtsteden heeft ons in de afgelopen 25 jaar veel opgeleverd zonder dat dat altijd zichtbaar is geweest voor inwoners. De gemeente mag actiever aan haar inwoners tonen wat de regionale samenwerking oplevert. D66 wil blijven samenwerken zonder dat we onze zelfstandigheid als gemeente opgeven. Concreet:

  • We blijven een zelfstandige gemeente;
  • Schaalvoordelen van de regio moeten benut worden;
  • Belangrijke invloed van de lokale raad op regionaal beleid;
  • De lobbymogelijkheden voor subsidies op landelijk en Europees niveau moeten optimaal benut worden;
  • Inwoners en raad meer betrekken bij de regionale samenwerking door resultaten terug te koppelen naar de samenleving.

Samenwerking vanuit eigen lokale kennis en kracht
Als gemeente hebben we regionaal ook iets te brengen. Onze expertise zal niet alleen lokaal gebruikt worden maar ook worden ingezet om de regionale samenwerking te versterken en ondersteunen. We gaan uit van eigen kracht.

  • Vasthouden aan en versterken van ons eigen ambtelijk apparaat;
  • Het gemeentehuis wordt optimaal gebruikt voor inwoners en gebruikers.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.