Verenigingen

Beeld: D66

We willen heldere relaties met verenigingen, stichtingen en instellingen
Alblasserdam kent een rijk verenigingsleven en een aantal grote stichtingen met vrijwilligers die belangrijk werk verrichten. Of het nu gaat om het welzijn van onze inwoners of om bijvoorbeeld het beheren van een sportcomplex. Deze zijn allemaal waardevol. Om de subsidies zo goed mogelijk te besteden, zullen er duidelijk afspraken gemaakt moeten worden. Het moet vooraf duidelijk worden welke tegenprestatie verwacht wordt.

We vertrouwen op hun capaciteiten
Als D66 vertrouwen we op de kracht en nabijheid van de vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen. Hierbij is er nog wel de ruimte om de onderlinge samenwerking verder uit te bouwen en verbeteren. Daar waar verenigingen willen en kunnen samenwerken, stimuleren we dat. Naar onze mening zal dit er voor zorgen dat er nog meer van elkaar geleerd kan worden en er ook echt meerwaarde ontstaat uit de samenwerking.

We staan klaar voor hen, als het nodig is
Als gemeente moeten we klaar staan voor onze verenigingen en stichtingen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven die naar voren komen. Dit houdt onder andere in dat er een structureel overleg moet zijn tussen de gemeente en de verenigingen/stichtingen, dus ook als er geen urgente problemen zijn.

Zodat we ons solide en divers verenigingsleven behouden en versterken
Van de gemeente verwacht D66, dat zij haar partners actief wijst op subsidies van andere overheden en hen ook, indien nodig, ondersteunt bij de aanvraag hiervan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.