Tessa Stegman

Beeld: –

Maak kennis met Tessa

  • 28 jaar
  • Rotterdam
  • Alblasserdam
  • Zij/haar

Als jongste kandidaat-raadslid op de lijst van de D66 Alblasserdam kijk ik ernaar uit om echt iets te betekenen voor alle jongeren en starters in Alblasserdam. Kijken naar een groene en duurzame toekomst maakt daar zeker deel van uit, maar ook inclusief met elkaar omgaan. Elkaar helpen, steunen en betrekken en niemand laten vallen, zou de normaalste gang van zaken moeten zijn in ons mooie dorp, daarbij maakt het niet uit wie je bent, waar je in gelooft of waar je vandaan komt.

De komende 4 jaar wil ik mij graag inzetten voor betaalbare woningen voor starters door bijvoorbeeld een starterslening te introduceren en een betere doorstroom te stimuleren, zodat er ook ruimte vrijkomt voor jongeren om in het dorp te blijven wonen. Daarnaast moeten we blijven kijken hoe we onze inwoners kunnen helpen met het verduurzamen van hun woning en zorgen we samen voor meer groen en minder zwerfafval in ons dorp!

Tijdens de coronapandemie hebben we gezien hoe belangrijk bewegen is, dit moeten we blijven stimuleren in onze gemeente. Ook hebben we tijdens deze periode gemerkt hoe belangrijk het is om in contact te zijn met elkaar en elkaar te steunen. Als gemeente moeten we extra ons best doen om niemand te laten vallen, nieuwe inwoner, werkzoekende, statushouder, leraar, student, we doen er allemaal toe in Alblasserdam!

Lievelingsplek in Alblasserdam?

Ons groen! Ik vind het heerlijk om de deur uit te stappen en het Buitenpad richting de molens op te stappen om te wandelen, te fietsen, te hardlopen, maar vaak ook om een ommetje te maken, te genieten van de natuur en mijn hoofd leeg te maken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer betaalbare woningen voor starters.
  • Denken vanuit de fietsers en voetgangers in plaats van de automobilist.
  • Inclusiviteit de norm maken van alle besluitvorming.