Begroting

Beeld: moerschy

Tijdens de raadsvergadering is de begroting van 2024 behandeld. Ook voor komend jaar is deze weer sluitend. Echter, voor de toekomst ziet de financiële situatie er wat somberder uit. Dit komt doordat inkomsten vanuit de Rijksoverheid in 2026 fors teruglopen. Komende jaren zullen we hier alvast naar toe moeten groeien. Bij de algemene beschouwingen heeft D66 al opgeroepen om subsidies niet automatisch te indexeren. Wij zijn dan ook tevreden dat dit niet gebeurt en dat er ook ruimte gevonden is om instanties die een aantoonbaar hogere kostenstijging hebben, extra te ondersteunen. D66 is van mening dat ook onze verenigingen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We zijn blij dat de motie hiervoor, die wij samen met het CDA en de CU hebben ingediend, is aangenomen.

– Jacco Schook

deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 15 november 2023