Beschouwingen

Beeld: D66

Afgelopen week heeft D66 bij de Algemene beschouwingen extra aandacht gevraagd voor de kloof tussen inwoners en gemeentebestuur (raad en college). Hiertoe hebben wij twee moties ingediend die oproepen tot het uitvoeren en weer oppakken van twee concrete punten waarbij óók de gemeenteraad zelf een actieve rol dient te vervullen. Is dit dan dé oplossing? Wat ons betreft niet. D66 ziet dit als een beginpunt. Beide moties zijn unaniem aangenomen.
Daarnaast heeft D66 een motie mede-ingediend die oproept om ook volgend jaar een teruggave te doen op de Ozb (van ca. €40,-). Doordat er veel onzekerheid is voor 2026 en 2027 vanuit het Rijk, is er helaas geen ruimte om de Ozb structureel te verlagen. We hopen dit in de begroting, in november, terug te zien.

– Jacco Schook

deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 12 juli 2023