Beheercommissie voor flexwoningen

Beeld: D66

Vorige week dinsdag hebben we ingestemd met de duurzaamheidsagenda, een goede stap richting een klimaatbewust en duurzaam dorp. Ook bespraken we een ingrijpend, maar belangrijk collegebesluit over flexwoningen voor statushouders, jongeren en spoedzoekers. We begrijpen dat hier in de directe omgeving van de locatie zorgen over zijn. We vinden het belangrijk dat bewoners van de buurt worden betrokken bij het gezamenlijk signaleren en oplossen van eventuele knelpunten. D66 heeft daarom het initiatief genomen om via een motie het college op te roepen een beheercommissie in te stellen met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, Woonkracht10 en de buurt. Deze motie werd raadsbreed ondersteund. Tot slot verwelkomen wij onze nieuwe burgemeester van harte in ons mooie dorp!

– Jacco Schook

deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 5 april 2023