Gebiedsvisie

Beeld: D66

‘Poort aan de Noord’ biedt mooie kansen voor ons dorp voor bereikbaarheid, openbaar vervoer en toerisme als dé entree van Alblasserdam en van het molengebied. Het gebied is enorm in ontwikkeling met onder meer de komst van het Transferium Kinderdijk. Er liggen kansen om hier een hub voor openbaar vervoer te realiseren en zo de bereikbaarheid van en vanuit Alblasserdam te vergroten. Een aantrekkelijk verblijfsgebied, verbinding naar het water, er zijn veel wensen, ideeën en ambities die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ondertussen melden ook andere partijen zich met hun wensen en ideeën. D66 is voorstander van het ontwikkelen van een gebiedsvisie, juist om te voorkomen dat allerlei initiatieven los van elkaar komen te staan.

– Remco de Boer

deze tekst is de ‘Blik op de raad’ uit de Klaroen van woensdag 24 mei 2023