Strijden voor noodsteun aan de cultuursector

Vandaag stond er op de agenda van Provinciale Staten slechts één bespreekstuk: de jaarstukken van 2019. Dat jaar sloten we af met 4,1 miljoen euro (onbeklemd) over. Een uitgelezen kans volgens D66 om in actie te komen en noodsteun mogelijk te maken aan Zuid-Hollandse culturele en maatschappelijke organisaties. Daarom kwam Statenlid Laura met een drietal voorstellen om hier werk van te maken en diende deze samen met de SP in. Helaas kozen de coalitiepartijen voor afwachten in plaats van actie.

Als D66 kijken we graag naar de toekomst. En dat is moeilijk op dit moment. Ver vooruit kijken gaat tijdens deze crisis voor veel inwoners, bedrijven en instellingen niet. Culturele en maatschappelijke instellingen hebben het zwaar. Oók in Zuid-Holland. Daarom benadrukte Laura in haar inbreng het belang van de regionale culturele infrastructuur van Zuid-Holland. “Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede werkgelegenheid, versterkt de concurrentiekracht van onze provincie (nationaal en internationaal en is daarnaast van belang is voor het woongenot van inwoners van onze provincie.  Echter zien we nu dat instellingen die zichzelf normaal prima kunnen bedruipen, nu dreigen om te vallen. Blijft Zuid-Holland aan de zijlijn wachten terwijl onze prachtige regionale cultuurinfrastructuur zo onder druk staat?”

D66 diende samen met de SP een drietal voorstellen in. Een amendement op de jaarstukken om die 4,1 miljoen euro niet te storten naar de algemene reserve, maar deze in plaats daarvan te reserveren voor incidentele steun tijdens de coronacrisis. Een motie om de tekorten bij de zes door de provincie gesubsidieerde cultuurinstellingen te dekken. En als laatste een motie waarmee we opriepen tot het instellen van een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur ter waarde van 10 miljoen euro voor ondersteuning van maatschappelijke en culturele instellingen. Helaas konden de voorstellen niet op de steun van de coalitiepartijen rekenen en werden ze alle drie verworpen.

De coalitie koos vandaag voor afwachten in plaats van in actie komen. Hoe nu verder met onze culturele en maatschappelijke instellingen? Hopelijk krijgen we snel een volledig beeld van de omvang en ernst van de problemen in Zuid-Holland, en komen er volgende maand bij de bespreking van de kadernota wel oplossingen. D66 blijft in ieder geval strijden voor steun aan deze instellingen op de korte termijn, zodat we cultuureducatie en cultuurparticipatie ook op de lange termijn kunnen versterken.