Rotterdam-The Hague Airport; tijd voor krimp?

De impact van vliegen op het welzijn en de gezondheid van mensen is groot. Daarnaast is de CO² uitstoot van de luchtvaart een groot probleem. D66 Zuid-Holland let dan ook scherp op de richting waarin Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) zich ontwikkelt. Het doel is verminderen van de impact van RTHA op mens en natuur, wellicht is krimp het enige serieuze middel.

In de afgelopen Commissie Bereikbaarheid en Energie heeft D66 de ontwikkeling van RTHA weer op de politieke agenda gezet. Daar is ook reden toe. RTHA bereidt een aanvraag voor een nieuw Luchtvaartbesluit voor. Dit is een besluit van de Minister waarin o.a. de milieugebruiksruimte van de luchthaven wordt vastgesteld. De groeiwens van RTHA hangt boven dit besluit.

Om die groeiwens de pas af te snijden heeft D66 expliciet aan de andere partijen in de Staten gevraagd of het principe ‘RTHA mag alleen groeien binnen de bestaande geluidsruimte‘ nog ferm overeind staat. Bij een grote meerderheid is dit het geval, maar niet bij de VVD. Die zag ruimte om de bovengrens van de geluidsruimte af te schaffen, en wil daarop het coalitieakkoord aanpassen. Waakzaamheid is dus geboden.

Maar, gewoon op het huidige geluidsniveau blijven zitten is niet genoeg. De impact van RTHA moet naar beneden. Niet alleen voor geluid maar ook voor CO², fijnstof, ultrafijnstof en stikstof. Tevens zou de handhaving van die regels verbeterd moeten worden. Op dit moment staat er eigenlijk geen sanctie op overtredingen.

Er zijn innovaties die de milieu-impact kunnen terugdringen. Helaas zijn die op dit moment nog niet in een ontwikkelingsstadium dat ze het verschil kunnen maken. Daarnaast dreigt het gevaar dat elke milieuwinst gebruikt wordt om het aantal vluchten uit te bereiden. Daarmee komt het dus niet ten goede aan mens en natuur.

Statenlid Jeroen Heuvelink: “Willen we stappen zetten in het terugdringen van overlast, gezondheidsschade en schade aan de natuur dan moeten we na gaan denken over verantwoorde krimpvarianten voor RTHA waarbij snelle treinverbindingen en wellicht in de toekomst een hyperloop de vervoersfunctie van RTHA overnemen.”