Veer Rozenburg-Maassluis

Woensdag 5 juli heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland het besluit genomen om een autoveer over 6-8 weken weer te laten varen. Lisanne van Damme is in gesprek geweest met onze Raadsleden van D66 Maassluis en de Dorpsraad op Rozenburg.
Daar werd duidelijk dat een structurele, voor iedereen toegankelijke oplossing, echt heel hard nodig is.

Toegankelijk veer

Afgelopen tijd is er veel onzekerheid geweest omtrent het faillissement van de voet- en fietsveer van Aqua-Swets van de exploitant Blue Amigo. Door verschillende oorzaken is dit faillissement ontstaan. Voor de Statenleden was het van belang dat er op kórte termijn een oplossing wordt geboden en het liefst een autoveer. Het autoveer werd ook Statenbreed gesteund waardoor het amendement op de besluitvorming unaniem is aangenomen. D66 vindt het belangrijk dat mobiliteit zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt en dat mensen met scootmobiels, 40km auto’s, scholieren, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de veerpont. Daarnaast voorziet het autoveer een belangrijke route in een van de meest drukke gebieden van Zuid-Holland. Het autoveer is ook met extra klem genoemd toen we, op initiatief van D66, met Statenleden naar de Dorpsraad op Rozenburg zijn gegaan.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Evaluatie

Het is van belang dat er geen herhaling van de afgelopen tijd meer komt. Bewoners en Statenleden kunnen de vinger beter aan de pols houden omdat wij hebben opgeroepen voor een jaarlijkse evaluatie van de veerpont die de financiële gezondheid, onderhoud, risico’s en aantal klanten inzichtelijk maakt. Deze evaluatie wordt in de Jaarrekening van de Provinciale Staten opgenomen. Deze evaluatie kan door iedereen worden ingezien. De gedeputeerde heeft ook toegezegd, na onze oproep, zorg te dragen voor de abonnementhouders zodat zij hun abonnement kunnen gebruiken bij de volgende veerpont. Tot slot wordt er zorg gedragen voor het personeel van de veerpont. Door een motie die wij hebben gesteund wordt er zorg gedragen dat het personeel weer kan beginnen op het nieuwe veer.

Veel dank aan de Dorpsraadsleden die met ons in gesprek wilden gaan en onze vragen hebben beantwoord.