Laat verschraling OV in de regio niet gebeuren.

Voor het openbaar vervoer lijkt het jaar 2023 cruciaal te worden. De reizigersaantallen zijn door Corona nog niet op het oude peil. De steun vanuit de Rijksoverheid in de jaren 2020 – 2022 om dit te compenseren dreigt per 2023 te vervallen.

Pas in 2025 weer op het oude niveau

Die extra steun is essentieel voor vervoerders. De branche verwacht namelijk dat pas per 2025 de reizigersaantallen weer op het oude, pre-corona niveau zullen zijn. Als er nu niets iets wordt gedaan om de steun ook voor 2023 vast te leggen, zal het openbaar vervoer verschralen met een lagere frequentie op veel trajecten.

Openbaar vervoer is essentieel

Voor D66 is dat openbaar vervoer essentieel. In het kader van duurzaamheid vinden wij het belangrijk dat steeds meer mensen de auto thuis willen laten staan, omdat ze gebruik kunnen maken van het ov. De brandbrief aan de minister die is geschreven door meerdere partijen en organisaties vanuit het hele land, ondersteunen wij ten volste.

“Het ov in Zuid-Holland mag niet verschralen. Juist in deze tijd moet het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto.”

Ria Oosterop – Statenlid

Wat kunnen we als provincie al zelf doen?

We willen ook voorstellen om GS te laten kijken naar aanvullende financiële middelen voor het OV in de regio. Dat kan wat ons betreft óf uit eigen middelen óf door een effectieve lobby richting Rijksoverheid.