Kernenergie en afval in Borssele

Door de stijgende energieprijzen, klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen komt vaak de vraag op of we meer kerncentrales moeten bouwen in Nederland. In Zuid-Holland is op de Tweede Maasvlakte technisch gezien plek voor een kerncentrale. Maar, we willen nog steeds inzetten op meer zon- en windenergie waar snel grote stappen mee gezet kunnen worden.

Kernafval

In Borssele staat een grote verwerker van radioactief afval uit de chemische industrie, de zorg (bijvoorbeeld ziekenhuizen), en de kerncentrale in Borssele. Covra is het bedrijf dat al dit afval veilig opslaat in het sterk beveiligde pand. Van laagradioactief afval uit bijvoorbeeld ziekenhuizen tot hoogradioactief afval uit de naastgelegen kernreactor, alles kan terecht bij Covra. Het bedrijf bewaart het afval voor 100 jaar, waarna het afval dat nog radioactief is diep in de grond permanent wordt opgeslagen. 

Kernenergie

Naast een bezoek aan de afvalverwerker, is er ook een bezoek gebracht aan de producent van al dat radioactieve afval: EPZ. EPZ werkt in zijn kernreactor kernenergie op. Deze faciliteit kan voor ongeveer 500.000 huishoudens tegelijk stroom leveren. Al het afval dat deze kernreactor produceert, wordt vervolgens door Covra verwerkt en opgeslagen. 

“In Zuid-Holland moeten we ons vooral focussen op meer zon- en windenergie. Hiermee kunnen we snel stappen zetten in de energietransitie.”

Laura Neijenhuis – Lijsttrekker

Situatie in Zuid-Holland

Wij zijn van mening dat in Zuid-Holland geen prioriteit gegeven moet worden aan de bouw van een nieuwe centrale. Waarom? Vanuit de markt lijkt het op dit moment nog onaantrekkelijk een centrale te bouwen in het havengebied bij Rotterdam. Bovendien moet er draagvlak opgebouwd worden onder omwonenden en duurt het jaren voordat een nieuwe centrale operationeel is. Daarom vinden wij dat we ons in Zuid-Holland vooral moeten inzetten op meer zon- en windenergie.