‘Het leven tussen en met het water, als vriend en vijand’

Met dit motto breidt de provincie Zuid-Holland de erfgoedlijn van Goeree-Overflakkee uit naar de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Mooi te zien hoe de formule die D66 tijdens vorige periodes voor erfgoed ontwikkelde, nog altijd voor nieuwe verbindingen in het veld zorgt.

Een erfgoedlijn is een geografische lijn die verschillende objecten – monumenten en landschap – op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal. Het idee hiervoor is afkomstig van Han Weber, die van 2011-2019 Gedeputeerde namens D66 was. Toen Han aantrad trof hij wat betreft cultureel erfgoed geen vetpot aan. Het monumentenbeleid dat de provincie vanuit het Rijk kreeg overgedragen, ging bijvoorbeeld gepaard met een schamel budget van 3 miljoen euro. Door erfgoed samen één historisch verhaal te laten vormen, is meer partnerschap tussen eigenaren en belanghebbenden ontstaan wat ook een gunstig effect heeft op de financiële middelen, was Han’s gedachte. En dát werkte. Voor erfgoed is in de loop der jaren bijna vier keer zoveel geld beschikbaar gekomen.

Provinciale Staten namen in september 2020 het besluit te onderzoeken hoe de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee kan worden uitgebreid naar Hoeksche Waard en Voorne-Putten. “Prachtig nieuws”, vindt Han. “Ik heb goede herinneringen aan deze erfgoedlijn. Bijvoorbeeld aan de uitbreiding RTM museum van Rotterdamse trammaterieel en de heropleving van de Menheerse Werf in Middelharnis. Beide zijn niet alleen een bezoek meer dan waard, maar hebben ook een impuls gegeven aan een levendig en dynamisch Goeree-Overflakkee. Toevallig was ik afgelopen weekend in het Havenkwartier van Middelharnis. Wat ís het daar nu leuk!”

Ook de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, én de huidige erfgoedtafel Goeree-Overflakkee zijn enthousiast over de uitbreiding naar de 3 eilanden. De Zuid-Hollandse eilanden delen zowel een lange geschiedenis van het eeuwenlang bevechten van de zee als een breed scala van economische, culturele en sociale ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor deze regio. Het ligt voor de hand om deze in één erfgoedlijn te presenteren. Met de uitbreiding omvat de erfgoedlijn de volgende thema’s:

  • de havenkanalen en het maritieme verleden;
  • de karakteristieke dorpen die in verbinding staan met het Haringvliet, Hollands Diep en de Bernisse;
  • dijken;
  • kreken inclusief de Bernisse, de historische oude rivierarm van betekenis die de voormalige eilanden Voorne en Putten markeert;
  • de Watersnoodramp 1953 en de deltawerken Haringvlietdam en de Volkerakdam;
  • en tenslotte de waterlinies: de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet inclusief de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis.