Gelijk speelveld voor cultuur

De provincie heeft in de begrotingsplannen voor 2022 en 2023 staan dat er 2 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de restauratie van Rijksmonumenten. Een goede zaak, wat D66 betreft. Hiermee kan de provincie het cultureel erfgoed van onze regio behouden en herstellen.

Maar, die 2 miljoen euro moet echter ergens vandaan komen. In de begroting staat dat de in totaal 4 miljoen euro wordt gehaald uit bestaande cultuur- en erfgoedonderwerpen. Dit gaat uiteindelijk om de budgetten voor onder andere toerisme, onderhoud van molens en het provinciaal archeologisch depot, waar in 2022 en 2023 dan minder middelen voor beschikbaar zijn.

Wanneer er geld verschoven wordt van het onderhouden van bijvoorbeeld molens naar het restaureren van andere panden, dan is er over een aantal jaar een probleem met achterstallig onderhouden van molens. Hier wordt dan eigenlijk een probleem verschoven. Wat D66 betreft is dit geen goed idee. Daarom heeft de fractie tijdens de behandeling van de begroting een amendement ingediend om GS op te roepen deze gelden uit de algemene reserves van de provincie te halen.

Zeker een branche als de toeristische sector die in de afgelopen tijd veel heeft geleden onder de COVID-besmettingen moeten we nu niet laten vallen als provincie door de budgetten te korten voor de komende twee jaren. Een tijd van wederopbouw, waarin financiële middelen noodzakelijk zijn.

Het gaat hier om een incidentele impuls voor het onderhoud van Rijksmonumenten. Deze kan gefinancierd kan worden met de algemene reserves. Hiermee worden de Rijksmonumenten beschermd, en zorgen we er ook voor dat onze molens en het toerisme niet worden vergeten.