Een succesvolle warmteleiding

In de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen heeft Statenlid Jeroen Heuvelink gesproken over het opheffen van het warmteparticipatiefonds Zuid-Holland. Een succes, want de doelen van het fonds zijn behaald.

“Complimenten aan het college voor de goede uitvoering van dit grote en ingewikkelde proces. Met de warmteleiding gaan we een grote stap zetten in de verduurzaming van onze provincie.”

Jeroen Heuvelink – Statenlid

Restwarmte gebruiken om onze huizen te verwarmen

De WarmtelinQ is een groot project in de provincie Zuid-Holland die restwarmte uit de Rotterdamse havens gaat gebruiken om (onder andere) huizen te verwarmen. Op dit moment gaat die restwarmte verloren in de atmosfeer, en dat is zonde. Daarom zijn wij positief geweest over de WarmtelinQ.

Het warmte-participatiefonds

In 2017 is het warmteparticipatiefonds ingesteld om investeringen te doen in bedrijven die zich bezighouden met het creëren van duurzame energie in de provincie. De focus hierbij was op het benutten van restwarmte die huizen maar ook kantoorgebouwen kan voorzien van co2-arme warmte. Dat is precies wat we met de Warmtelinq gaan doen.

Gasunie gaat aan de slag

De aanleg van het tracé voor de Warmtelinq zal worden uitgevoerd door Gasunie, mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het warmteparticipatiefonds. De seinen staan op groen, en daar zijn wij blij mee. Hiermee gaan we een grote slag maken in duurzame warmte voor onze provincie. Missie geslaagd, dus het warmtefonds hebben we niet meer nodig.