Een beter duurzaam bereikbaar Zuid-Holland

OV is een belangrijke manier om onze mobiliteit te verduurzamen. In de dunbevolkte gebieden van onze provincie zoals Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard is het steeds lastiger om dit te realiseren.

De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat reizigers massaal van het OV weer in de auto zijn gekropen. Met als gevolg dat veel vervoerders problemen kregen met het in stand houden van ov-verbindingen. Het Rijk is met een financiering gekomen om deze periode te kunnen overbruggen. In ruil voor deze steun moesten vervoerders wel met een transitieplan komen. Vervoerders hebben toen moeilijke keuzes moeten maken over wat wel, en wat niet meer kan. Daarom moeten bijvoorbeeld buslijnen in Goeree en de Hoeksche Waard volgend jaar worden opgeheven.

“We begrijpen dat het wegvallen van een ov-verbinding veel impact heeft op de bereikbaarheid van onze provincie. D66 wil vanuit de provincie kijken wat mogelijk is om dit zo veel mogelijk te voorkomen.”

Ria Oosterop – Statenlid

Wat vindt D66?

Wij vinden dat het OV voor zo veel mogelijk inwoners een volwaardig alternatief moet worden voor de auto. Dat hebben we de afgelopen periodes voortdurend betoogd en dat zullen we blijven doen. Daarom hebben wij ons bij de begrotingsbehandeling samen met de fractie GOUD hard gemaakt voor betere afspraken tussen de provincie en de vervoerder. Zo vinden wij dat er hardere prestatieafspraken gemaakt moeten worden, zodat reizigers echt kunnen vertrouwen op het OV. Daarnaast ondersteunen we ook een actieve lobby van de provincie richting de Rijksoverheid om de BTW op het OV af te schaffen, zodat het OV voor nog meer mensen een goed alternatief is. We vinden het belangrijk dat het OV afgestemd is op het gebruik. Dat hoeft dus niet altijd met een grote bus, maar kan ook goed met vervoer op maat.