De glastuinbouw als bron van duurzame energie

De fractie is op bezoek geweest bij een innovatieve ondernemer in de tuinbouwsector in Pijnacker. Hier worden niet alleen planten opgekweekt, maar wordt er ook warmte geleverd aan collega tuinbouwers en huizen in de omgeving.

Glastuinbouw in
Zuid-Holland

In Zuid-Holland bevinden zich 3 van de 6 nationale Greenports: West-Holland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Binnen deze Greenports zijn veel glastuinbouwers actief in het produceren van groenten zoals paprika’s en tomaten, maar ook sierplanten zoals orchideeën.

Glastuinbouw is een bron van restwarmte

Een van de bedrijven waar we op bezoek waren gebruikt aardwarmte om de kassen te verwarmen. Deze warmte heeft de ondernemer niet altijd en volledig nodig. Daarom heeft die een lokaal warmtenet opgezet waar andere glastuinbouwers, een appartementencomplex en een basisschool aangesloten zitten. Hiermee produceert de glastuinbouw ook nog eens duurzame energie voor in de wijk.

De sector staat onder druk

Ondanks de mooie initiatieven heeft de sector het moeilijk. Door hoge energieprijzen en teruglopende afname is het voor veel bedrijven lastig om het hoofd boven water te houden. Veel bedrijven willen verduurzamen maar worden hierin onvoldoende gesteund door de landelijke overheid. Zo loopt er een belangrijke subsidie vanuit het Rijk in 2023 af. Met deze subsidie kunnen glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen zoals Ledverlichting of een zogenaamd energiescherm. Wij vinden het belangrijk dat deze sector wordt ondersteund in het verduurzamen van de industrie.

Daarom ondersteunen wij als D66 een brief richting Minister Jetten van Klimaat en Energie, die oproept om de subsidie voor verduurzaming glastuinbouw nog open te stellen voor de jaren na 2022. Op deze manier kunnen we de ondernemers in onze regio perspectief bieden.