Open brief aan minister Jetten: help verduurzaming glastuinbouw

Er zit in 2023 geen geld meer in de SDE subsidiepot (een subsidie die duurzame energie in onder andere de glastuinbouwsector ondersteunt). Dit zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers in onze glastuinbouwsector die bijvoorbeeld gebruik maken van geothermie voor duurzame warmte.

Grote gevolgen SDE koppelen aan de gasprijs

In 2023 gaat de SDE gekoppeld worden aan de gasprijzen. Dit is een probleem, want door de hoge prijzen, blijft er geen geld over in de subsidiepot van de SDE. Hiermee wordt het voor veel ondernemers die bijvoorbeeld gebruikmaken van geothermie vrijwel onmogelijk om nog rendabel te produceren. Zonde, want het gebruik van geothermie is een vorm van duurzame energie die wij juist willen ondersteunen en bevorderen.

Oproep aan minister Jetten

De glastuinbouwsector is een grote sector in onze provincie. Ze zorgen niet alleen voor veel economische activiteit en werkgelegenheid in Zuid-Holland, maar voorzien vaak ook huizen, scholen en andere ondernemers van duurzame restwarmte. Een belangrijke sector.

Samen met de VVD en andere fracties binnen Provinciale Staten doen wij een oproep met een open brief aan de minister voor Klimaat en Energie (Rob Jetten) om zo snel mogelijk met perspectief te komen voor deze ondernemers. We moeten ervoor zorgen dat tuinbouwers die hard op weg zijn met de energietransitie en duurzaam ondernemen niet de dupe worden van overheidsbeleid dat tekort schiet. 

“Ondernemers die vooroplopen in de energietransitie laten zien dat het kan. We roepen de minister daarom ook op om deze ondernemers te blijven steunen voor een duurzamere toekomst.”

Jeroen Heuvelink – Statenlid