Cultuur verankeren in onze provincie

Zuid-Holland kent als provincie een rijke geschiedenis en cultuur, met veel verschillende groepen mensen van verschillende achtergronden. Dat is een belangrijke waarde die we als provincie moeten beschermen, en als het aan D66 ligt ook versterken. Met andere politieke partijen zijn we vanuit de provincie op werkbezoek geweest bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hier spraken we met verschillende organisaties die raken aan kunst en cultuur(educatie).

Het Erfgoedhuis als waakhond van de geschiedenis

Het Erfgoedhuis werkt aan het bewaren en verbeteren van al het cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland. Zo zijn ze bijvoorbeeld gespecialiseerd in het verduurzamen van monumenten en het conserveren van kunst. Hier komt nogal wat bij kijken. Zo heeft het Erfgoedhuis een duurzaamheidsscan ontwikkeld waarmee experts monumenten kunnen inspecteren. Daarnaast geven ze advies over het verpakken, bewaren en verzenden van kunst.

Het Erfgoedhuis heeft ook een maatschappelijke functie die minder fysiek is: erfgoededucatie. Zo wordt er actief met scholen gewerkt om kinderen en jongeren cultuur te laten beleven en ontdekken, maar ook zelf actief na te denken over maatschappelijke thema’s. In een recent ontwikkelde module over burgerschap, worden kinderen zelf aan het denken gezet over onderwerpen als globalisering, diversiteit en het Sinterklaasfeest.

Scholen, gemeenten en organisaties samenbrengen door het Kunstgebouw

Het Kunstgebouw werkt samen met alle gemeenten in Zuid-Holland, met een specifieke focus op de kleinere gemeenten. Deze kleinere gemeenten hebben vaak niet een uitgebreide culturele infrastructuur. Het Kunstgebouw helpt hen hiermee. Dit doen ze door gemeenten en organisaties met elkaar te verbinden. Hiermee zorgt het Kunstgebouw er voor dat zo veel mogelijk mensen in Zuid-Holland cultuur kunnen maken en beleven.

Een belangrijke functie die het Kunstgebouw vervuld is het adviseren van gemeenten op cultuurbeleid. Hierdoor kunnen er echt stappen gezet worden richting een visie voor cultuur, en komen ze in aanmerking voor belangrijke landelijke subsidies.

Aanstormend talent een podium geven: de Popunie

De Popunie in Zuid-Holland is een andere zogenoemde tweedelijnsorganisatie en zet zich in voor het bevorderen van de popkunst in de regio Zuid-Holland door te helpen bij het organiseren van (regionale) festivals. Een voorbeeld hiervan is de Kunstbende. Dit is een wedstrijd waar jonge makers van kunst zoals dans en muziek elkaar kunnen ontmoeten, kunnen samenwerken en mee kunnen doen aan een wedstrijd. Wist je dat Duncan Laurence, winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019, ook ooit ook heeft meegedaan aan de Kunstbende.

Jongeren met elkaar verbinden door het Jeugdtheaterhuis

Jongeren uit de hele provincie komen samen bij verschillende podia in Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn, Maassluis en andere gemeenten om theater te oefenen en uit te voeren. Hierdoor komen jongeren uit de hele provincie samen om cultuur te maken. De organisatie heeft een bereik van ongeveer 8000 leerlingen, maar zou dit graag willen uitbreiden.

SEOP brengt het orkest naar de kinderen toe

De Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP) werkt aan verschillende projecten om kinderen in aanraking te laten komen met een orkest. De organisatie heeft als doelstelling om ieder kind in Zuid-Holland ten minste een keer in contact te brengen met een orkest. Een flinke uitdaging, zegt de directeur van de SEOP. “Door een tekort aan voldoende middelen kunnen we niet iedere leerling bereiken, zeker in kleine gemeenten is het lastig. Die ongelijkheid willen we tegengaan.”

Wat neemt de fractie mee uit het bezoek?

De organisaties zetten zich allemaal in om kinderen in aanraking te laten komen met cultuur, met een nadruk op het creëren van gelijke kansen.

“Cultuur helpt kinderen om met elkaar en met anderen verbonden te raken en draagt dus bij aan een inclusieve samenleving. Het helpt kinderen zelfvertrouwen te geven, hun horizon te verbreden en talenten te ontplooien.”

Jeroen Heuvelink, Statenlid

De provincie, die met name betrokken is bij fysieke vraagstukken, heeft met cultuur een bijzondere taak. Heuvelink vult aan: “De provincie heeft met cultuur een prachtig instrument om zich op de samenleving te richten en te werken aan diversiteit, emancipatie en inclusie.” Dit past volgens het Statenlid heel goed bij het sociaalliberale gedachtengoed van D66. Maar er moet wel wat gebeuren om dit instrument in stand te houden, en te versterken.

“We moeten zorgen dat provinciale organisaties minstens kunnen blijven presteren op het huidige niveau. Daar is financiële zekerheid voor nodig.” Zegt Heuvelink. Buiten het bieden van financiële zekerheid is het volgens D66 ook belangrijk om extra te investeren in cultuur. In een tijd waarin we zien dat groepen mensen steeds vaker tegenover elkaar staan dan naast elkaar, kan cultuur een omslag hierin maken. Daarnaast zien we dat er grote kansenongelijkheid is tussen kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst en kinderen van ouders met een Nederlandse afkomst. Een sterk provinciaal cultuurbeleid kan hierin écht het verschil maken.