D66

Op vrijdag 31 maart organiseert D66 Woerden een bijeenkomst in Zegveld. Dit is bedoeld om op te halen wat er leeft bij de Zegvelders en in het bijzonder hun verenigingen. Zijn er voldoende voorzieningen? Wat mist er? Wat zouden bewoners zelf of de gemeente kunnen doen om een eventueel tekort aan voorzieningen op te vangen?

Stationsgebied biedt kansen voor woningen, groene ruimte en een beter ov-knooppunt

Onduidelijk hoe uitgaven brug passen binnen financiële draagkracht van Woerden

Afwegingen na geactualiseerde kostenraming Rembrandtbrug

Het aantal elektrische auto’s groeit. Ook in Woerden. Naast voldoende en duurzame oplaadpunten in de openbare ruimte, wil D66 dat er duidelijkheid komt voor de inwoners over wat mag en kan tijdens het opladen.

D66 wil knelpunten bereikbaarheid oplossen

Op vrijdag 31 maart organiseert D66 Woerden een bijeenkomst in Zegveld. Dit is bedoeld om op te halen wat er leeft bij de Zegvelders en in het bijzonder hun verenigingen. Zijn er voldoende voorzieningen? Wat mist er? Wat zouden bewoners zelf of de gemeente kunnen doen om een eventueel tekort aan voorzieningen op te vangen?

Stationsgebied biedt kansen voor woningen, groene ruimte en een beter ov-knooppunt

Onduidelijk hoe uitgaven brug passen binnen financiële draagkracht van Woerden

Afwegingen na geactualiseerde kostenraming Rembrandtbrug

Het aantal elektrische auto’s groeit. Ook in Woerden. Naast voldoende en duurzame oplaadpunten in de openbare ruimte, wil D66 dat er duidelijkheid komt voor de inwoners over wat mag en kan tijdens het opladen.

D66 wil knelpunten bereikbaarheid oplossen

Verkiezingsprogramma 2022-2026: Voor Kleurrijk leven!

Inmiddels is George Becht bijna veertien jaar actief binnen de Woerdense politiek. De afgelopen vier jaar als wethouder. Voor de komende raadsperiode is Becht opnieuw beschikbaar voor de wethoudersfunctie namens D66 Woerden.

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de programmabegroting 2022 besproken. Zoals ook in de tweede kamer gebruikelijk is start de bespreking met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. “Positief’ was de rode draad van Saskia betoog. “Waar is onze lokale trots gebleven?“

In maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In de aanloop hierop heeft D66 Woerden een nieuwe lijsttrekker gekozen: Birgitte van Hoesel. Hiermee kiest de afdeling voor bestuurlijke ervaring en het vervolg van de koers waarbij duurzaamheid, economie en onderwijs centraal staan.

Verkiezingsprogramma 2022-2026: Voor Kleurrijk leven!

Inmiddels is George Becht bijna veertien jaar actief binnen de Woerdense politiek. De afgelopen vier jaar als wethouder. Voor de komende raadsperiode is Becht opnieuw beschikbaar voor de wethoudersfunctie namens D66 Woerden.

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de programmabegroting 2022 besproken. Zoals ook in de tweede kamer gebruikelijk is start de bespreking met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. “Positief’ was de rode draad van Saskia betoog. “Waar is onze lokale trots gebleven?“

In maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In de aanloop hierop heeft D66 Woerden een nieuwe lijsttrekker gekozen: Birgitte van Hoesel. Hiermee kiest de afdeling voor bestuurlijke ervaring en het vervolg van de koers waarbij duurzaamheid, economie en onderwijs centraal staan.

Toont 11 van 11