Verkiezingsprogramma 2022-2026: Voor Kleurrijk leven!

Met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen zet D66 Woerden in op ‘kleurrijk leven” . We verbinden belangrijke thema’s als wonen, werken en leren om zo meer kleur te brengen in het leven. En dat doen we positief verbindend en oplossingsgericht, net als in de afgelopen jaren.

Voor wonen en werken zetten we in op goed wonen met de nadruk op versnelling van de uitvoering van bouwprojecten, en meer groen in de wijken. We kiezen met hart en ziel voor het klimaat en lopen voorop in de klimaat ambitie. We vinden het belangrijk dat de voordelen van de energieopwekking naar inwoners gaan. Slimme bedrijvigheid, inventief grondgebruik en goede bereikbaarheid als bijdrage aan de leefbaarheid van een groeiende gemeente. Daarbij stimuleren we het gebruik van de fiets en OV.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen een kansrijke start krijgen en we kiezen voor een meer individuele aanpak om mensen te helpen op hun weg naar economische zelfstandigheid. Cultuur zien wij als bindmiddel in de samenleving. En sporten willen we (verder) mogelijk maken voor iedereen.

Met de gemeente naast de inwoners en iedere euro goed besteed, gaan wij als progressief liberale partij bijdragen aan Kleurrijk Leven in Woerden.