Sport voor iedereen én dichtbij

Bekijk onze video

Beeld: D66 Woerden

Voldoende sporten en bewegen is nog niet voor iedere inwoner van onze gemeente vanzelfsprekend. Terwijl dit juist een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl en het kansen biedt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen. D66 Woerden blijft zich daarom inzetten om voor iedereen een toegankelijk sport- en beweegaanbod dichtbij huis te faciliteren. Zowel in de kernen als in de stad voor het behouden van een actief verenigingsleven met voldoende ruimte voor anders georganiseerde sportactiviteiten. Naast de sportaanbieders zelf nemen buurtsportcoaches een belangrijke rol in bij het verhogen van de sportdeelname. Door verbinding te leggen met het onderwijs en sociale domein lukt het om specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking en ouderen beter te bereiken. Daarnaast vindt D66 Woerden dat onze openbare ruimte moet blijven uitnodigen om te bewegen en dat er in elke wijk voldoende speeltuinen en trapveldjes zijn voor kinderen en de jeugd.