De gemeente staat naast je, niét tegenover je!

Bekijk onze video

Beeld: D66 Woerden

Inspraak en brede betrokkenheid vinden wij belangrijk. Bij burgerparticipatietrajecten zal de gemeente voortaan vooraf duidelijk aangeven wat de kaders zijn, ook financieel, zodat daar achteraf minder verwarring en onvrede over kan ontstaan. Waar burgers plannen hebben, ondersteunt de gemeente bij het realiseren daarvan. Zodra blijkt dat een plan niet uitgevoerd kan worden, communiceert de gemeente daar proactief, duidelijk en spoedig over. Het verbeteren van de communicatie met inwoners en ondernemers wordt een speerpunt voor het nieuwe college.